Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for clients

Työelämän trendit vuonna 2024

Mitkä megatrendit valtaavat työmarkkinat vuonna 2024? Tässä blogiartikkelissa syvennymme siihen, mitä työelämän trendejä on havaittavissa. Nostamme keskiöön työntekijöiden hyvinvointiin panostamisen, vihreän siirtymän, monimuotoisuuden, työnantajamielikuvan sekä työntekijöiden sitouttamisen merkityksen.

Työyhteisön hyvinvointiin panostaminen sitouttaa työntekijöitä

Adecco Groupin kattavan työelämätutkimuksen mukaan jopa 58 % suomalaistyöntekijöistä on kärsinyt työuupumuksesta, ja 45 % burnoutin kokeneista työntekijöistä pelkää työuupumuksensa uusiutuvan. Työuupumuksen juurisyiksi työntekijöiden vastauksissa nousevat liiallinen työkuorma, esihenkilöiden tai johdon tuen puute sekä irtisanomisista johtuva vastuun kasvaminen.

Tutkimukseen pohjautuen yksi työnantajayritysten keskeisimmistä teemoista vuodelle 2024 on työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen. Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii yrityksen suunnalta suunnittelua ja sitoutumista, mutta pienetkin teot lisäävät hyvinvointia työyhteisössä. Työhyvinvointi rakentuu useasta palasesta, joita ovat muun muassa työyhteisössä vallitseva avoin ilmapiiri, keskinäinen kunnioitus ja kannustaminen, riittävän osaamisen varmistaminen, säännölliset keskustelut esihenkilön ja työntekijöiden välillä sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämisen joustavuus.

Kestävämmät ratkaisut keskiössä myös työmarkkinoilla

Vihreästä siirtymästä ja sen tuomista muutoksista työmarkkinoilla on ollut viime vuosina paljon puhetta. Kestävämpien ratkaisujen kehittäminen tuo mukanaan työelämään valtavia muutoksia; perinteisiä työpaikkoja tulee katoamaan, mutta samaan aikaan tarvitsemme jo lähitulevaisuudessa uudenlaista osaamista. Työntekijöiden tietoja ja taitoja voi hyödyntää tulevaisuuden työtehtävissä jatkuvan osaamisen kehittämisen kautta; lisä-, muunto- ja täydennyskoulutuksilla sekä oppisopimuksen kautta voidaan varmistaa yrityksen riittävä osaaminen tulevaisuudessakin.

Kaipaako yrityksesi tukea henkilöstön yksilöllisten vahvuuksien tunnistamisessa? Adeccon monipuoliset henkilöstön potentiaali- ja kompetenssianalyysit tarjoavat yrityksellesi konkreettisia työkaluja ja objektiivista tietoa muun muassa henkilöstöresurssien ohjaamiseen sekä työnkuvien uudelleenmäärittämiseen. Lue lisää palveluistamme!

Monimuotoisuuden tukeminen

Adecco Groupin työelämätutkimuksen mukaan suomalaisista työntekijöistä noin puolelle (52 %) on tärkeää, että työnantajayritys palkkaa työntekijöitä, joilla on keskenään erilaiset taustat. Yrityksen monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta tukevat arvopohja ja toimintamallit vahvistavat henkilöstön sitoutuneisuutta. Kun jokainen työntekijä kokee olevansa arvostettu työyhteisön jäsen riippumatta taustastaan, sukupuolestaan, uskonnostaan, etnisestä taustastaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan, lisää se viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät viihtyvät työssä pitempään ja saavat myös aikaan parempia tuloksia.

Yrityksen näkökulmasta monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen panostaminen tulisi nostaa yrityksen toiminnassa olennaiseksi osaksi strategiaa; tutkimukset osoittavat, että monimuotoisessa työyhteisössä päätöksen teko on tehokkaampaa ja ilmapiiri on innovatiivisempi verrattuna homongeenisempiin työyhteisöihin, millä on suora vaikutus yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen ja kasvuun. Lue lisää monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden merkityksestä sekä inklusiivisesta rekrytoinnnista.

Työnantajamielikuvan rakentaminen on nyt ajankohtaista

Jotta yrityksesi menestyy, tarvitaan riittävästi osaajia. Jotta yrityksesi tavoittaa riittävästi osaajia, on yrityksesi oltava hakijoiden silmissä kiinnostava ja houkutteleva. Työnantajamielikuvan merkitys nousee tässä keskiöön; millaisena yrityksesi näyttäytyy potentiaalisten hakijoiden silmissä?

On tärkeää, että työnantajamielikuva vastaa sitä, miten yrityksesi arki todellisuudessa sujuu. Kohdellaanko kaikkia kollegoita tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja reilusti? Toteutetaanko rekrytointiprosessit aina objektiivisesti ja monimuotoisuutta kunnioittaen, ja miten yrityksesi panostaa onnistuneeseen työntekijäkokemukseen?

Työntekijöiden sitouttaminen kulkee punaisena lankana työnantajan jokaisessa prosessissa

Eri toimialoilla on yhä havaittavissa haasteita oikeiden osaajien tavoittamisessa ja houkuttelemisessa. Lisäksi työmarkkinoiden muutokset voivat asettaa työnantajayrityksille paineita, millä tavoin riittävä osaaminen saadaan turvattua nyt ja tulevaisuudessa. Työvoiman sitouttamiseksi ja tarvittavan osaamisen hankkimiseksi työnantajayritysten kannattaa kääntää katseet olemassa olevaan henkilöstöön – jatkuva henkilöstön hyvinvoinnista, vahvuuksista ja osaamisesta huolehtiminen on sekä työnantajalle että työntekijöille eduksi. Uusia työntekijöitä houkuttelevan työnantajamielikuvan rakentaminen pohjautuu siihen, mitä jo olemassa olevat työntekijät viihtyvät työnantajallaan.

Miltä yrityksesi henkilöstötilanteet näyttävätkään vuonna 2024, Adeccon kattavasta henkilöstöpalveluvalikoimasta löytyy yritystäsi ja henkilöstösi hyvinvointia tukevat ratkaisut. Haluatko kuulla lisää palveluistamme? Ota meihin yhteyttä!

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä