Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for consultants

Työturvallisuus

Adeccolla ihmiset ovat ehdottomasti etusijalla. Jokainen ihminen on korvaamaton, joten pyrimme jatkuvasti edistämään ja kehittämään toimintatapojamme, jotta sinulla työntekijänämme on turvalliset työskentelyolosuhteet. Turvallinen työskentely on suunnitelmallista, ja riskienhallinta ja ennakointi ovat keskeisiä asioita työturvallisuudessa – työtapaturmien torjuminen jo etukäteen on tehokkain tapa edistää työturvallisuutta.

Adecco ja työturvallisuus

Työturvallisuus on sekä työympäristön olosuhteista että asenteista muodostuva kokonaisuus. Työturvallisuus on työntekijöiden oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee toimia työpaikallaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti. Jokainen meistä on siis vastuussa siitä, että työympäristö on turvallinen niin itselle kuin kollegoille. Työturvallisuuden toimintaa ohjaavat muun muassa työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki.

Kun aloitat Adeccon työntekijänä, saat huolellisen perehdytyksen uuteen rooliisi. Perehdytyksessä Adeccon yhteyshenkilösi käy kanssasi läpi työpaikan mahdolliset haitta- ja vaaratekijät sekä ohjeistaa sinua noudattamaan turvallisia työtapoja. Adecco työnantajanasi huolehtii, että sinulla on työssäsi vaadittavat turvavarusteet, kuten turvajalkineet, kun aloitat työssäsi. Tuemme työntekijöitämme työturvallisuuteen liittyvissä asioissa ja sen edelleen kehittämisessä. Ohjeistamme kaikkia työntekijöitämme ilmoittamaan havaitsemistaan epäkohdista tai puutteista työturvallisuudessa – työturvahavainnoista kerromme enemmän työntekijäoppaassa.

Työvarusteet

Esimerkiksi teollisuuden, tuotannon ja logistiikan tehtävissä työntekijän varusteisiin voivat kuulua turvajalkineet, huomioväriset vaatteet, kuulosuojaimet, suojalasit sekä suojakäsineet. Adeccon yhteyshenkilösi huolehtii siitä, että sinulla on asianmukaiset ja tehtävääsi kuuluvat työvarusteet.

Pätevyyskortit

Turvallisessa työelämässä tarvitaan erilaisia pätevyyskortteja ja sertifikaatteja, kuten sähkötyöturvallisuus-, ensiapu- tai tieturvakortteja tai hygieniapassia. Yleisimmin eri työympäristöissä vaaditaan työturvallisuuskorttia, jonka tavoitteena on edistää työpaikkojen turvallisuutta, tukea työhön opastusta, lisätä tietoutta työsuojelusta sekä vähentää työtapaturmien tai vaaratilanteiden syntymistä. Kortti on voimassa viisi vuotta kurssin suorittamisen jälkeen. Jos sinulla ei ole työsuhteesi alussa työturvallisuuskorttia tai muuta tehtävässäsi vaadittavaa pätevyyskorttia tai jos korttisi umpeutuu työsuhteesi aikana, Adecco työnantajanasi vastaa kortin hankkimisen kustannuksista.

Ilmoita työturvallisuushavainto!

Työturvahavainnot ovat tehokas keino parantaa omaa ja kaverin turvallisuutta työpaikalla. Ilmoita työturvallisuuspuutteista aina ensisijaisesti asiakasyrityksen työnjohdolle ja tee ilmoitus myös riskienhallintasovelluksella. Ilmoituksen tekeminen älypuhelimella on helppoa ja nopeaa.

Ilmoita havainto

Työntekijän rooli työturvallisuudessa

Työntekijän on noudatettava niin yleisiä kuin työpaikkakohtaisia turvallisuusmääräyksiä ja välttää ottamasta turhia riskejä työtehtäviä suoritettaessa.

Adeccon vuokratyöntekijät noudattavat työssään

  • Adeccon ja asiakasyrityksen määräyksiä ja ohjeita,
  • työolosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä
  • järjestystä ja siisteyttä.

Jos työntekijä huomaa työolosuhteissa, työmenetelmissä, työvälineissä tai muissa laitteissa vikoja tai puutteita, tulee niistä työsopimuslain mukaisen huolellisuus- ja toimimisvelvoitteen perusteella ilmoittaa viipymättä esihenkilölle, Adeccon yhteyshenkilölle tai työsuojeluvaltuutetulle. Työntekijän on korjattava vika tai puute oman ammattitaitonsa ja työnjohdon ohjeiden mukaan.

Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen on varoituksen alaista toimintaa ja voi jatkuessaan olla työsuhteen irtisanomisen peruste.

Turvalliset työskentelytavat

Adeccon työntekijöillä on aina oikeus – ja velvollisuus – kieltäytyä työtavoista, jotka eivät ole turvallisia. Lisäksi on tärkeää, että työntekijä kertoo työpaikallaan rehellisesti ja selkeästi työnjohdolle, jos hänellä ei ole vielä osaamista työtehtävässä, jossa työturvallisuus on olennaisessa asemassa.

Työnantajan ja työpaikan vastuu työturvallisuudessa

Työnantaja huolehtii työterveyshuoltolain mukaisesti työntekijöidensä työn ja työolosuhteiden turvallisuudesta. Adecco vastaa siitä, että työntekijä saa työsuojeluasioihin liittyvän yleisperehdytyksen siinä missä asiakasyrityksen on huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön, työpaikan olosuhteisiin ja työsuojelutoimenpiteisiin.

Työnantajana Adeccon on tiedettävä asiakasyritysten työpaikkojen työskentelyolosuhteet. Varmistaaksemme työntekijöidemme turvallisuuden ja toteuttaaksemme entistä paremmin työsuojeluvelvoitteemme pyydämme kaikilta asiakkailtamme työpaikkaselvityksen tai täytämme yhdessä asiakasyrityksen edustajan kanssa lyhyen riskien ja vaarojen kartoituslomakkeen, jotta työntekijät voivat suorittaa työnsä asianmukaisesti ja turvallisesti.

Työsuojeluvastuu työpaikalla on kaikilla työntekijöillä yhdessä. Jokaisen meistä on huolehdittava työpaikalla omasta ja toisten turvallisuudesta osaamisemme ja ammattitaitomme mukaisesti.