Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for clients

Arviointipalvelut

Tukea rekrytointipäätökseesi ja esihenkilötyöhön.

Tarvitsetko henkilökuntaa? Vastaamme saman päivän aikana!*

lähetä

Soveltuvuusarviointi

Yrityksen menestys edellyttää oikeiden osaajien rekrytointia, mutta miten varmistua siitä, että valittu henkilö tuo kaivattuja ominaisuuksia tiimiin? Adeccon soveltuvuusarvioinnista saat vahvistusta rekrytointipäätökseesi – me varmistamme, että uudella työntekijälläsi on sekä potentiaalia menestyä tehtävässä tulevaisuudessa että tiimin sopiva toimintatapa. Esihenkilönä saat soveltuvuusarvioinnin kautta konkreettista tietoa uuden kollegan vahvuuksista ja kehittymisalueista ja sitä kautta tukea omaan esihenkilötyöhösi.

Soveltuvuusarviointi tuo lisäarvoa, olipa tehtävätaso tai rooli mikä tahansa – tarjoamme soveltuvuusarviointipalveluja niin operatiivisten tehtävien, asiantuntija-, esihenkilö- ja päällikkötason roolien kuin johtohenkilöiden rekrytoinneissa.

Me hyödynnämme erilaisia arviointimenetelmiä, kuten työpersoonallisuuskyselyjä, taitoja sekä kykyjä kartoittavia testejä ja työsimulaatioita, jotta voimme selvittää hakijan motivaation ja soveltuvuuden haettavaan tehtävään ja yrityskulttuuriin. Adeccon soveltuvuusarviointi on palvelu, jonka aikataulun, sisällön ja hinnan räätälöimme vastaamaan yrityksesi tarpeita. Voit valita soveltuvuusarvioinnin osana muita palvelujamme, kuten rekrytoinnin tai henkilöstövuokrauksen yhteydessä, tai erillisenä palveluna.

Adeccon arviointikonsultit ovat sertifioituja arvioinnin ammattilaisia, jotka toimivat eettisesti, luottamuksellisesti ja noudattavat alan standardeja.

OTA YHTEYTTÄ

Vahvuudet ja kehittymisalueet

Soveltuvuusarviointi antaa arvokasta lisätietoa hakijan tyypillisestä työkäyttäytymisestä, kyvykkyyksistä, ja motivaatiotekijöistä. Me peilaamme arviointimenetelmiemme avulla hakijan vahvuuksia ja kehittymisalueita suhteessa tehtävän vaatimuksiin ja otamme selkeästi kantaa hakijan kokonaissoveltuvuuteen suhteessa näihin vaatimuksiin.

Tyypillinen työkäyttäytyminen

Oikea osaaminen ja pätevyys ovat tärkeitä asioita, mutta ratkaisevaa on myös se, että tiimisi saa henkilön, joka persoonaltaan ja tyypillisiltä toimintatavoiltaan voi tukea tiimin menestystä tulevaisuudessa ja jolla on edellytykset viihtyä yrityksessäsi pidemmällä aikavälillä.

Kehittymispotentiaali tulevaisuudessa

Kun valitset uutta henkilöä tiimiisi, on hyvä pohtia myös tulevaisuutta. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että työntekijä viihtyy roolissaan? Soveltuvuusarvioinnista saat näkemystä siihen, mistä hakijan motivaatio kumpuaa ja millaisissa työolosuhteissa hän on parhaimmillaan. Yhtä lailla saat varmistusta, millaiset hänen tyypilliset toiminta- ja ajattelutapansa ovat.

Tukea valintaan

Soveltuvuusarviointi varmentaa päätöksentekoasi rekrytointiprosessissa ja tukee esihenkilötyöskentelyäsi. Soveltuvuusarvioinnin tavoitteena on tunnistaa henkilön vahvuudet, kehityskohteet ja motivaatio avoimeen tehtävään. Soveltuvuusarviointi antaa lisäymmärrystä, miten arvioitavaa henkilöä kannattaa tukea ja johtaa, jotta hän onnistuu tehtävässään ja viihtyy yrityksessä mahdollisimman hyvin.

Mitä soveltuvuusarviointiin sisältyy?

Soveltuvuusarvioinnista saat tukea rekrytointipäätöksen tekemisessä. Siksi jo heti yhteistyömme alkuvaiheessa käymme läpi, millaisia tarpeita yritykselläsi on – millaista toimintatapaa yrityksesi kaipaa?

Yhdessä laatimamme arviointiprofiilin perusteella kartoitamme, onko hakijalla sekä tehtävään sopivia että yrityksesi kaipaamia vahvuuksia suoriutua työstä menestyksekkäästi.

Aloituspalaveri ja aikataulun laatiminen

Aloituspalaverissa tutustumme yritykseesi ja käymme yhdessä läpi, millaisia odotuksia ja vaatimuksia tehtävässä menestymiseksi on. Lisäksi on hyvä pohtia, millaisia haasteita tehtävän suorittamisessa ja työn arjessa voi olla. Näin voimme varmistua siitä, että valittavalla henkilöllä on juuri oikeat ominaisuudet ja kyvykkyydet, jotka vastaavat tehtävän vaatimuksia. Valitsemme tarkoituksenmukaiset arviointimenetelmät ja laadimme aikataulun, jonka puitteissa etenemme.

Arviointimenetelmämme

Valitsemme arvioinnissa käytettävät menetelmät aina tehtävän vaatimusten mukaisesti. Hyödynnämme globaalisti tunnettuja arviointimenetelmiä, joilla on vankka tieteellinen validiteetti. Adeccon arviointimenetelmät on suunniteltu työelämän tarkoituksiin. Jos kaipaat lisätietoa arviointimenetelmistämme, arviointikonsulttimme kertovat mielellään lisää.

Hakijakokemus

Me huolehdimme, että hakijat saavat henkilökohtaisen ohjeistuksen arviointitehtävien suorittamiseen. Arvioinnin suorittava konsulttimme sopii lisäksi kandidaattien kanssa henkilökohtaisen kompetenssipohjaisen haastattelun, jossa hakijat saavat palautetta suorittamistaan testeistä. Kompetenssipohjainen haastattelu on luottamuksellinen tilaisuus, jonka tarkoituksena on vankistaa hakijan käsitystä omista vahvuuksistaan ja kykykapasiteetistaan. Lisäksi tehtävän vaatimuksista riippuen teetämme arviointitilaisuuden yhteydessä hakijan taitoja mittaavia simulaatiotehtäviä.

Raportointi

Arvioinnin päätteeksi arviointikonsulttimme raportoi sinulle tulokset sekä suullisesti että kirjallisesti. Raportissa kerrotaan sekä hakijan vahvuuksista että kehittymisalueista, joihin työsuhteen aikana on hyvä kiinnittää huomiota. Prosessin alkuvaiheissa laaditun arviointiprofiilin perusteella arviointikonsultti arvioi hakijoiden soveltuvuuden ja antaa suosituksensa. Perusteellinen ja objektiivinen soveltuvuusarviointi antaa sinulle varmuuden rekrytointipäätöksen tekemiseen.

Rekrytointipäätös ja seuranta

Arviointikonsulttimme tukee sinua rekrytointipäätöksen tekemisessä ja antaa sinulle työsuhteen kannalta tärkeitä näkökulmia hakijan soveltuvuudesta, vahvuuksista ja kehityskohteista. Meistä on tärkeää varmistaa, että asiakasyrityksemme ja rekrytoitu työntekijä kokevat rekrytoinnin onnistuneeksi myös perehdytysajan jälkeen. Pidämmekin tasaisesti yhteyttä niin asiakasyritykseemme kuin heidän uuteen työntekijäänsä työsuhteen ensikuukausina.

Adeccon arviointipalvelutiimi

Adeccon soveltuvuusarviointi- ja henkilöstön kehittämispalveluista vastaa kokenut tiimi. Kaikki arviointikonsulttimme ovat sertifioituja arvioinnin ammattilaisia, jotka toimivat eettisesti ja luottamuksellisesti sekä noudattavat alan standardeja. Luottamuksellisuus on koko Adeccon soveltuvuusarviointitoiminnan lähtökohta.

Maarit Yrjänheikki

Head of Recruitment Services

maarit.yrjanheikki@adeccogroup.com
+358 40 183 1791

Reeta Turunen

Assessment Psychologist

reeta.turunen@adecco.fi
+358 40 637 8025

Pauliina Rintala-Dimic

Senior Assessment Consultant

pauliina.rintala-dimic@adeccogroup.com
+358 50 490 3459

Suvi Ikola

Senior Assessment Consultant

suvi.ikola@adecco.fi
+358 46 875 0107

Elias Dunkel

Assessment Psychologist

elias.dunkel@adecco.fi
+358 40 630 1125

Jenni Uusi-Autti

Senior Consultant, Assessment

jenni.uusi-autti@adeccogroup.com
+358 40 575 5899

Vanhempainvapaalla

Tiesitkö?

  • Soveltuvuusarviointi on luotettava keino ennustaa menestystä työssä.
  • Vaikka valintavaiheessa korostuvat henkilön taidot ja osaaminen, työsuhteen päättymiseen johtavat useimmiten persoonallisuustekijät.

Henkilöstöjohtamisen palvelut

Strateginen henkilöstöjohtaminen on yrityksellesi tärkein askel menestykseen. Suunnitelmallisuus henkilöstöjohtamisessa on avainasemassa. Adeccon palvelusalkkuun kuuluvat kaikki työsuhteen elinkaaren eri tilanteisiin liittyvät palvelut henkilöstön suunnittelusta sen hankintaan ja kehittämiseen sekä tarvittaessa myös erilaisiin sopeuttamistilanteisiin.

Adeccon henkilöstöjohtamisen palvelut kattavat koko työsuhteen elinkaaren – aina henkilöstön suunnittelusta ja hankinnasta henkilöstön kehittämiseen ja tarvittaessa sopeuttamiseen.

Potentiaalikartoitukset

Potentiaalikartoituksella tunnistetaan organisaation henkilöstön vahvuusalueita ja tarjotaan objektiivinen näkökulma urakaaren ja työelämän eri vaiheissa.

Lue Lisää

360- ja 180-palautekyselyt

360-palautekyselyssä kerätään palautetta esihenkilön toiminnasta suorilta alaisilta, lähimmiltä kollegoilta ja esihenkilöltä sekä mahdollisilta muilta yhteistyökumppaneilta.

180-palautekyselyssä esihenkilön toiminnasta palautetta kysytään lähimmiltä kollegoilta ja esihenkilöltä sekä mahdollisilta muilta yhteistyökumppaneilta.

Lue Lisää

Laadukkaat testimenetelmät -ja työkalut

Rekrytointiprosessissamme hyödynnämme erilaisia tehokkaita ja valideja testimenetelmiä, jotka tukevat sinua ja yritystäsi rekrytointivalinnassa ja myöhemmin esihenkilötyössä. Tutustu alla oleviin esimerkkeihin eri testityökaluistamme, joita voidaan käyttää osana rekrytointiprosessia tai esimerkiksi erillisinä esikarsivina työkaluina.

Taito- ja kykytestit

Taito- ja kykytesteillä pyritään ennustamaan arvioitavan henkilön kyvykkyyksiä, taitoja sekä oppimisen potentiaalia työntekijänä. Roolikohtaista testiä hyödyntämällä voi ennakoida, miten henkilö tulee suoriutumaan työstään.

Kykytestejä hyödynnetään yleensä työ- ja motivaatiokyselyiden lisänä, mutta ne sopivat myös yksittäin käytettäväksi esimerkiksi taloushallinnon, asiakaspalvelun ja tuotantotyön taitojen ja kykyjen kartoittamiseen. Kykytesteistä saa lisätietoa niin uusien henkilöiden kuin sisäisten rekrytointien yhteydessä.

Adecco Xpert -testit

Adecco Xpert -testit ovat Adeccon omia nettipohjaisia esikarsivia testejä, joilla arvioidaan hakijan osaamista tai taitoa suoriutua jostakin tietystä taitoalueesta. Tuloksia käytetään hyväksi päätöksenteossa yhdessä haastattelu- ja referenssitietojen kanssa. Testivalikoimassa on muun muassa kielitestejä, tallennus- ja tarkkuustestejä sekä sorminäppäryyttä ja värien hahmotuskykyä määrittäviä testejä.

Mitä me tarjoamme sinulle?

Kumppanuus

Me räätälöimme palvelumme sinun yrityksesi tarpeiden mukaan ja olemme aidosti välittävä kumppani yrityksesi eri tilanteissa. Sitoudumme toimimaan arvojemme mukaisesti, eettisesti ja laadukkaasti ja löydämme oikeat tekijät, jotka mahdollistavat yrityksesi kasvun nyt ja tulevaisuudessa.

Kokemus

Meillä on globaalit juuret, ja olemme yli 20 vuoden ajan olemme yhdistäneet oikeat osaajat ja asiakasyritystemme mielenkiintoiset tehtävät Suomen työmarkkinoilla. Meillä on asiantuntijuutta ja osaamista auttaa yritystäsi eri tilanteissa – tarvitsetpa lisää henkilöstöä tai tukea organisaatiosi muuttuvissa tilanteissa, laadukkaat palvelumme tarjoavat yrityksellesi sopivat ratkaisut.

Osaamista yrityksesi tarpeisiin

Meillä on laajat hakijaverkostot eri toimialueilla ja koko Suomessa. Tavoittelemme jatkuvasti niin aktiivisia kuin passiivisia työnhakijoita eri digikanavissa, jotta tavoitamme myös ne hakijat, jotka eivät välttämättä ole aktiivisesti työnhaussa juuri nyt. Näin ollen meillä voi jo olla yrityksellesi juuri sopiva tekijä tiedossa.

”Vaikka meille tarve työvoimalle tuli yllättäen, ja juuri kesälomakauden alkaessa kesäkuussa, niin Adeccolta löytyi ratkaisu ongelmaamme erittäin nopeasti. Uusi henkilö oli palveluksessamme jo heinäkuussa. Suosittelen erittäin lämpimästi Adeccon palveluita, jos haluatte huolenpitoa ja mielenrauhaa henkilöstöpalveluihin.”

Akseli Leppänen, toimitusjohtaja, Kajaanin Tilitaito Oy

Kajaanin Tilitaito Oy on vuonna 1957 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen huolenpitoa ja mielenrauhaa taloushallinnon asioihin.

Löydä se oikea osaaja

Autamme sinua löytämään ja rekrytoimaan yrityksesi tarpeisiin parhaiten soveltuvia tekijöitä riippumatta siitä, tarvitsetko väliaikaista vahvistusta vai oletko rekrytoimassa työntekijän vakituiseksi osaksi tiimiäsi.

Etsitkö töitä? Jätäthän hakemuksesi avoimien työpaikkojemme kautta tai rekisteröitymällä työnhakijaksi. Huomaathan, ettemme voi käsitellä alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta tulleita hakemuksia.

The contact form on our website is primarily designated for client inquiries and communication. We kindly request that job seekers refrain from using this form to submit their applications or contact information and send their application through our Vuoro portal instead.

1. Välj yrkesroll


2. Välj antal medarbetare

Rekrytering

Totalt: 0 kr - 0 kr


Bemanning

Timpris: 0 kr - 0 kr / timme

Månadspris: * 0 kr - 0 kr / månad


Prisintervallet tar hänsyn till kandidatens kompetensnivå och regionala prisskillnader.

* Månadspriset baseras på 40 timmar/vecka. Alla priser är exkl. moms.

Tarvitsetko henkilökuntaa?

Vastaamme saman päivän aikana! *

Please note this contact form is designated for client inquiries.
We are not able to process applications submitted through this form.

Tarvitsen:


*Koskee yhteydenottopyyntöjä, jotka tulevat arkisin klo 8.00-14.00. Sen jälkeen tulleet yhteydenotot kontaktoidaan klo 10.00 mennessä seuraavana työpäivänä.

Lähettämällä lomakkeen vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt tietosuojakäytännön.

GDPR-ehdot

Täyttämällä yhteydenottolomakkeen vahvistat, että olet lukenut ja ymmärrät Adeccon tietosuojakäytännön.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai pyyntöjä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: privacy@adecco.fi
Takaisin

Kiitos mielenkiinnostasi!

Adeccolta otetaan sinuun pian yhteyttä!

Muut Adeccon palvelut

Laadukas ja joustava rekrytointiprosessi

Räätälöimme rekrytointi- prosessimme asiakasyritystemme tarpeiden mukaisesti. Huolehdimme rekrytointiprosessin jokaisesta vaiheesta ja takaamme sekä asiakasyrityksillemme että hakijoillemme laadukkaan kokonaisuuden.

LUE LISÄÄ

Suorahakupalvelu

Adeccon suorahakupalvelu on oikea ratkaisu sopivan osaajan tavoittamiseen, kun yrityksesi toimialalla on pulaa aktiivisista työnhakijoista tai yrityksesi kaipaa erityisosaamista. Suorahaku voidaan toteuttaa ilman julkista näkyvyyttä tai hyödyntää digimarkkinointia haun tehostamiseksi.

LUE LISÄÄ

Joustavasti osaamista henkilöstövuokrauksella

Kun tarvitset lisää henkilöstöä lyhyempiin projekteihin, pidempiin määräaikaisiin työsuhteisiin tai vaikkapa vakituisia työntekijöitä, henkilöstövuokraus on joustava ja tehokas ratkaisu.

LUE LISÄÄ

Näkyvyyttä hakijamarkkinoinnilla

Mainosta avointa työpaikkaasi Adeccon avulla löytääksesi seuraavan talentin tiimiisi. Markkinointipalvelumme auttavat sinua tavoittamaan oikeat ehdokkaat kaikkialla Suomessa.

LUE LISÄÄ