Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for clients

Miksi monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat tärkeitä organisaation kasvussa?

Erilaiset taustat, persoonat ja taidot ruokkivat uusia ajattelutapoja, innovaatioita ja ratkaisuja yrityksen kohtaamiin haasteisiin. Koska monimuotoisuus ja kannattavuus kulkevat niin liki käsi kädessä, yhä useampi yritys panostaa ennakkoluuloista vapaaseen, objektiiviseen rekrytointiprosessiin.

McKinsley on useamman vuoden ajan tutkinut työpaikkojen monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta sekä niiden vaikutusta yritysten liiketaloudellisiin tuloksiin. Vuonna 2020 julkaistun McKinsleyn raportin mukaan yritykset, joissa rekrytointiprosessit perustuvat monimuotoisuuden rakentamiseen, menestyvät taloudellisesti keskivertoa paremmin. Viiden vuoden ajanjakson kattavassa tutkimuksessa oli mukana 1000 yritystä 15 maassa. Tutkimuksessa havaittiin, että inklusiivisuutta painottavat yritykset, joissa monimuotoisuuden määrä on korkea, tekevät todennäköisesti parempia ja rohkeampia päätöksiä.

Lisäksi McKinsleyn mukaan esimerkiksi yrityksen kannattavuus on 25 prosenttia korkeammalla tasolla organisaatioissa, joissa on eri sukupuolten edustajia johtoryhmissä verrattuna yrityksiin, joissa sukupuolten edustus on matalammalla tasolla. Raportti osoittaa myös, että organisaatiot, joissa johtotason tehtävissä on yli 30 prosenttia naisia, menestyvät todennäköisesti paremmin kuin yritykset, joissa naisjohtajia on vähemmän tai ei ollenkaan. Lisäksi etnisesti rikkaat yritykset menestyvät 35 % paremmin kuin yritykset, joissa ei hyödynnetä monimuotoisuuden vahvuutta.

Adecco Groupin vuonna 2022 tekemän Global Workforce of the Future Report 2022 -työelämätutkimukseen osallistuneista vastaajista 92 % haluaa työskennellä inklusiivisessa työympäristössä. Sama prosenttimäärä vastaajista arvostaa työkulttuuria, jossa voi tuoda omia näkemyksiään esiin ja olla oma itsensä turvallisesti ja vapaasti.

Mitä inklusiivisuus ja monimuotoisuus tarkoittavat?

Työterveyslaitoksen mukaan monimuotoisuudella tarkoitetaan heterogeenista työyhteisöä, jossa työntekijät ovat keskenään erilaisia esimerkiksi sukupuolen, iän, kansalaisuuden tai etnisen taustan, uskonnon, toimintarajoitteisuuden, työ- ja koulutustaustan, seksuaalisen suuntautumisen, kielen tai uskonnon tai vakaumuksen saralla.

Inklusiivisuus tarkoittaa syrjimätöntä, yhdenvertaista toimintamuotoa, jossa työyhteisön jokainen jäsen otetaan mukaan ja osallistetaan tiimin prosesseihin. Inklusiivisessa työyhteisössä yhteenkuuluvuudentunne, mahdollisuus esimerkiksi edetä urallaan ja saada äänensä työpaikalla kuuluviin henkilökohtaisesta taustasta riippumatta. Huomioitavaa on myös psykologinen turvallisuus eli se, että työntekijöillä on mahdollisuus olla oma itsensä taustansa kätkemisen sijaan.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat tärkeitä monesta syystä

Varsinkin nuorempien työnhakijoiden keskuudessa inklusiivisuus ja monimuotoisuus ovat nousseet erittäin tärkeiksi kriteereiksi työnantajaorganisaation valinnassa. Toukokuussa 2022 Ylen julkaisemassa artikkelissa todetaan, että Z-sukupolvelle eli aikavälillä 1996–2012 syntyneille työpaikan valinnassa potentiaalisen työantajaorganisaation vastuullinen toiminta, monimuotoisuuden ja suhtautuminen yhdenvertaisuuteen painavat vahvasti vaakakupissa.

Tulevaisuuden työntekijät vaativat siis työnantajayritykseltä inklusiivisuutta – tämä on hyvä ottaa huomioon jo siinä, miten yritys rakentaa rekrytointiprosessinsa. Ennakkoluuloihin tai rekrytointipäätöstä tekevän henkilön olettamuksiin ja mielipiteisiin perustuva valinta on yhtä kuin vääristä syistä tehty valinta. Objektiviinen ja ennakkoluulot sivuuttava rekrytointi mahdollistaa sen, että yritys saa kirjoilleen työntekijän, jolla on parhaimmat edellytykset roolissa menestymiseen. Samalla voidaan rakentaa dynaaminen tiimi, jossa kollegoiden eri taustoista ja ominaisuuksista kumpuaa eri näkökulmia ja ratkaisuja haasteisiin.

Miksi monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden tukeminen on tärkeää?

Kuten yllä on osoitettu, monimuotoisuus ja inklusiivisuus tehostavat päätöksen tekoa ja edistävät innovatiivista ilmapiiriä, millä on suora vaikutus yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen ja kasvuun. Erilaiset taustat ja kyvykkyydet luovat pohjan rikkaammalle, rohkeammalle ideoinnille verrattuna homogeeniseen työympäristöön, jossa kuljetaan perinteisiä polkuja ja hierarkkista johtamista.

Yrityksen monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta tukevat arvopohja ja toimintamallit vahvistavat myös henkilöstön sitoutuneisuutta. Kun jokainen työntekijä kokee olevansa arvostettu työyhteisön jäsen riippumatta taustastaan, sukupuolestaan, uskonnostaan, etnisestä taustastaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan, lisää se viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä. Sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät viihtyvät työssä pitempään ja saavat myös aikaan parempia tuloksia.

Se, miten yritys suhtautuu työyhteisön monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen heijastuu myös työnantajamielikuvaan. Tällä hetkellä työnhakijoilla on etulyöntiasema työpaikkaa valitessaan – mielenkiintoisia työtehtäviä on tarjolla eri yrityksissä, joten esimerkiksi vakituinen työpaikka ja palkka eivät itsessään riitä houkuttimiksi. Jos työnhakija ei koe yrityksen arvojen heijastavan omia näkökulmia, ei yritys ole kiinnostava. Erityisesti Z-sukupolven kohdalla painottuu se, että yrityksen on kyettävä osoittamaan vastuullisuutensa ja miten esimerkiksi inklusiivisuus aidosti näyttäytyy työpaikan arjessa.

Adeccon perusteelliset ja laadukkaat rekrytointiprosessit perustuvat aina objektiivisuuteen. Kokenut ja ammattitaitoinen rekrytointitiimimme ja kollegamme ympäri Suomen varmistavat, että yritykseesi rekrytoivat henkilöt valitaan oikeista syistä – substanssiosaamisen ja sopivien ominaisuuksien yhdistelmän perusteella, ei henkilökohtaisten taustatekijöiden perusteella.

Lue lisää, miten kompetenssipohjainen rekrytointiprosessi vastaa monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden huomioimiseen. Voit myös ottaa meihin suoraan yhteyttä!

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä