Announcement bar for clients

Miten laatia hyvä CV?

Oletpa hakemassa ensimmäistä työpaikkaa opintojen jälkeen, vaihtamassa työpaikasta toiseen tai suuntaamassa kokonaan uudelle uralle, työnhakuasiakirjojen päivittäminen on ensimmäinen ja kriittinen askel työnhakuprosessissa. CV:n laatiminen aiheuttaa usein kuitenkin monia kysymyksiä – mitä CV:n tulee sisältää, kuinka pitkä se saa olla, lisäänkö kuvan, entä harrastukseni? Miten erottaudun muista hakijoista? Kokosimme tiiviin tietopaketin, jota seuraamalla saat luotua CV-pohjan, joka on helposti päivitettävissä tilanteen mukaan.

Ansioluettelo eli CV (=Curriculum vitae, joka on latinaa ja tarkoittaa suomeksi elämän polkua) on tiivistelmä koulutuksestasi, taidoistasi sekä työkokemuksestasi ja sen tarkoitus on antaa mahdollisimman hyvä kuvaus hakijan osaamisesta tiiviissä muodossa. Huolellisesti laadittu CV on tärkeä osa työhakemusta, sillä se auttaa sinua erottautumaan muista hakijoista positiivisesti. Ansioluettelo kertoo rekrytoivalle henkilölle jo nopealla silmäilyllä sinusta, osaamisestasi ja soveltuvuudestasi kyseiseen työtehtävään. Muista aina CV:tä rakentaessasi, että hyvä CV on räätälöity kyseiseen työnhakutilanteeseen sopivaksi. Mieti aina tapauskohtaisesti mitä osaamistasi korostat ja mitkä taidoistasi ovat hakemaasi työhön relevantteja. CV:n ulkonäköön kannattaa myös kiinnittää huomiota – jos et ole taitava graafisten ohjelmistojen käyttäjä, valmiita pohjia on hyödynnettävissä esimerkiksi Canvassa.

Mistä osiosta CV koostuu?

Yhteystietojesi ja lyhyen profiilikuvauksen lisäksi ansioluettelossa tuodaan esiin koulutus, työkokemus, kielitaito, IT- ja ohjelmisto-osaaminen sekä suosittelijat. Jos olet vielä nuori opiskelija, eikä sinulla ole paljoa työkokemusta, on hyvä aloittaa CV profiilikirjoituksen jälkeen koulutuksella. CV:n maksimipituutena voidaan pitää kahta sivua. Liian pitkässä ansioluettelossa lukijan huomio saattaa herpaantua, eikä hän ehkä kiinnitä huomiota sinun kannaltasi tärkeimpiin asioihin.

1. Yhteystiedot

Tuo yhteystietosi selkeästi esiin heti ensimmäisellä sivulla ̶ varmista, että puhelinnumerosi on oikein, eikä sähköpostiosoitteessasi ole kirjoitusvirheitä. Ikää tai siviilisäätyä ei ole tarpeen ilmoittaa CV:ssä, sillä täysi-ikäisen hakijan ollessa kyseessä, nämä tiedot eivät liity työssä suoriutumiseen. Lisäksi voit ilmoittaa LinkedIn-profiilisi linkin ja lisätä halutessasi kuvan. Kuva ei ole pakollinen, mutta tuo persoonallisuutta hakemukseen. Muista kuitenkin valita työnhakuun sopiva, asiallinen kuva.

2. Profiili, eli tiivistelmä sinusta työntekijänä

Profiiliteksti sijoitetaan heti CV:n alkuun. Profiilikirjoitusta voisi verrata jopa kirjan takakanteen – jo tällä herätät lukijan mielenkiinnon! Kerro muutamilla lauseilla tiiviisti itsestäsi, mielenkiinnon kohteistasi ja osaamisestasi sekä tulevaisuuden pyrkimyksistäsi. Hyvä profiiliteksti antaa osviittaa miksi haet kyseistä työtä ja voi olla juuri se sinut muista hakijoista erottava tekijä, jolla jäät rekrytoivan henkilön mieleen.

3. Työkokemus

Ansioluettelo kootaan aina kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan, eli tuorein työsuhde listataan aina ensimmäiseksi. Työkokemuksen esittely on varmasti tärkein ansioluettelon osa, joten panosta tähän osioon.

Listatessasi työkokemuksiasi mainitse työnantajasi ja työnimikkeesi sekä työsuhteen kesto ainakin kuukausien tarkkuudella. Avaa lukijalle työnkuvaasi lyhyesti kertomalla pääasialliset työtehtäväsi ja vastuualueesi. Jos olet ollut pidempään samalla työnantajalla, mutta työnkuvasi on muuttunut vuosien aikana, voit listata eri työnkuvat mainitsemalla yläotsikkotasolla työnantajan sekä työsuhteen kokonaiskeston ja erittelemällä eri työtehtävät, tehtäväkuvaukset sekä niiden tarkemmat kestot yläotsikoinnin alle. Pohdi kuinka pitkältä ajalta tuot työkokemustasi esiin. Varsinkin kokeneimpien hakijoiden on turha mainita nuoruuden kesätöitä, mutta nuorten työuraansa vasta aloitteleville kaiken kerrytetyn kokemuksen esiin tuominen on hyvästä ja kertoo aktiivisuudesta.

4. Koulutus

Koulutuksen osalta kerro oppilaitoksen ja tutkinnon tai opintolinjan nimi sekä opintojesi kestoaika ja ajankohta vuosilukuina. Muista järjestys uusimmasta vanhimpaan. Voit tuoda esiin myös mahdolliset vaihto-oppilasjaksot tai laajemmat opintoihin liittyneet yritysprojektit ja mainita myös lopputyösi aiheen, varsinkin jos koet sen olevan relevantti hakemaasi työtä ajatellen. Jos olet vielä opiskelija voit tuoda esiin joko kerrytetyt opintopisteet tai arvioidun valmistusajankohdan.

Jos olet varsinaisen koulutuksesi lisäksi täydentänyt koulutustasi suppeammilla opintokokonaisuuksilla tai käynyt hyödyllisiä yksittäisiä kursseja, kannattaa nekin mainita ansioluettelon tässä osassa.

5. Kielitaito

Kielitaidosta on tarpeen mainita ainakin kielet, joissa omaat taidot, joita pystyt hyödyntämään työelämän tilanteissa. Lisäksi on hyvä pohtia tuoko esimerkiksi espanjan kielen välttävä kielitaito lisäarvoa hakemukseesi – kansainvälisessä liikkuvassa työtehtävässä useiden kielien avustavatkin small talk -taidot voivat olla eduksi, kun taas toisessa työssä välttävillä taidoilla ei ole merkitystä. Erittele jokaisen osaamasi kielen osalta rehellisesti, minkälaiset suulliset ja kirjalliset taidot omaat. Muistathan, että kielitaito testataan usein joko haastattelussa tai kielitestillä.

Jos olet asunut ulkomailla, suorittanut opintosi muulla kuin äidinkielelläsi tai käyttänyt jotain kieltä työkielenäsi kannattaa näistäkin mainita ansioluettelossa.

6. IT-taidot ja ohjelmisto-osaaminen

Nykyään monipuolinen IT- ja ohjelmisto-osaaminen on valttia työnhaussa. Enää ei tarvitsekaan erikseen ilmoittaa osaamista esim. sähköpostin tai internetin käyttötaidoista – perustason IT-taidot ovat usein työnhaussa oletuksena. Pelkkä maininta hyvistäkään IT-taidoista tai MS Office-osaamisesta ei välttämättä riitä vakuuttamaan ansioluettelon lukijaa, mainitse siis tarkemmin ohjelmistoista tai sovelluksista, joita osaat käyttää sujuvasti ja jotka ovat työssä suoriutumisessa edellytyksenä, esimerkiksi: "monipuolinen Excel-taulukkolaskentaosaaminen (mm. herkkyysanalyysit, pivot, makrot).". Mainitse myös osaamisesti esim. graafiset- ja kuvankäsittelyohjelmistoista, eri sisällönhallintajärjestelmistä, yritysohjelmistoista, kuten SAP, taulukkolaskentaohjelmista, ohjelmointikielistä, sosiaalisen median portaaleista ja kokemus SOME-markkinointiohjelmistoista.

7. Suosittelijat

CV:ssä on hyvä mainita yksi tai kaksi suosittelijaa. Suosittelijaksi pyydetään usein esimiesasemassa ollutta henkilöä, mutta suosittelija voi hyvin olla myös yhteistyökumppani, asiakas tai projektityössä kanssasi työskennellyt henkilö. Suoraa kollegaa tai ystävää ei useinkaan koeta objektiiviseksi suosittelijaksi. Muista aina pyytää etukäteen suosittelijalta lupa mainita hänet ansioluettelossa. Jos luvan pyytämisestä on jo kulunut aikaa, on hyvä ilmoittaa suosittelijalle, että olet työnhaussa ja varmistaa että suositusta voi edelleen hyödyntää. Jos olet vasta siirtymässä työelämään, voi esimerkiksi valmentaja tai opettaja toimia suosittelijan roolissa.

Kirjoituskieli ja harrastukset CV:ssä

Yleinen ohjenuora siihen, millä kielellä hakuasiakirjat tulisi toimittaa on itse työpaikkailmoituksen kieli. Jos hakuilmoitus on suomeksi eikä erikseen pyydetä toimittamaan hakemusta ja CV:tä esimerkiksi englanniksi, toimita aina asiakirjat suomen kielellä. Jos hakuilmoitus on englanniksi, odottaa rekrytoija tietojasi englannin kielellä. Lue siis aina tarkasti mitä sinulta pyydetään – jos olet epävarma, voit aina olla yhteydessä rekrytoijaan lisäkysymysten suhteen!

Toisinaan harrastuksesi tai muut sinulle tärkeät asiat on perusteltua mainita CV:ssä. Ne voivat auttaa sinua jäämään lukijan mieleen, kertoa jotain oleellista sinusta persoonana tai tarjota jopa keskustelunaiheen työhaastattelussa. Mieti kuitenkin kriittisesti miksi haluaisit tuoda harrastuksesi rekrytoijan tietoon - ovatko ne relevantteja juuri kyseistä työpaikkaa haettaessa, kertooko harrastuksesi ehkä tiimityötaidoista tai sitoutuneisuudesta, johtamistaidoista tai seikkailunhaluisesta luonteesta? Harrastusten esiintuominen voi tuoda myös lisäarvoa työhön soveltuvuuteesi – esim. kirjallisuusharrastuneisuus voi olla suuri etu copywriterin työssä, ja kuntoa ylläpitävä säännöllinen harrastus olla tärkeää fyysistä työtä haettaessa.

Lopuksi: muista aina ansioluettelon oikoluku! Käytä tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintoa tai anna ystäväsi lukea valmis CV ennen sen lähettämistä. Pienetkin virheet saattavat antaa sinusta huolimattoman kuvan. Ole myös aina rehellinen CV:tä tehdessäsi, sillä ansioluettelo käydään tavallisesti läpi myös työhaastattelussa ja usein pyydetään myös opiskelu- ja työtodistuksia näytille. Ansioluetteloa kannattaa pitää jatkuvasti ajan tasalla. Kun käyt kursseilla, opit uusia asioita tai saat lisää työkokemusta, kannattaa ne lisätä heti ansioluetteloon. Silloin CV on aina ajan tasalla, ja uutta työpaikkaa hakiessasi pienet muokkaukset riittävät.

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä