Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for clients

Millainen on hyvä CV? Näin teet CV:n helposti!

Ansioluettelo eli CV on tiivistelmä koulutuksestasi, taidoistasi sekä työkokemuksestasi. CV:n tarkoitus on antaa mahdollisimman hyvä kuvaus osaamisestasi tiiviissä muodossa. Huolellisesti laadittu CV on tärkeä osa työhakemusta, sillä se auttaa sinua erottautumaan muista hakijoista positiivisesti. Ansioluettelo kertoo rekrytoivalle henkilölle jo nopealla silmäilyllä sinusta, osaamisestasi ja soveltuvuudestasi kyseiseen työtehtävään. CV on lyhenne latinankielisestä ilmauksesta curriculum vitae, joka tarkoittaa suomeksi elämän polkua.

Oletpa hakemassa ensimmäistä työpaikkaa opintojen jälkeen, vaihtamassa työpaikasta toiseen tai suuntaamassa kokonaan uudelle uralle, työnhakuasiakirjojen päivittäminen on ensimmäinen ja kriittinen askel työnhakuprosessissa. CV:n laatiminen aiheuttaa usein kuitenkin monia kysymyksiä – mitä CV:n tulee sisältää, kuinka pitkä se saa olla, lisäänkö kuvan, entä harrastukseni? Miten erottaudun muista hakijoista?

Muista aina CV:tä rakentaessasi, että hyvä CV on räätälöity kyseiseen työnhakutilanteeseen sopivaksi. Mieti aina tapauskohtaisesti mitä osaamistasi korostat ja mitkä taidoistasi ovat hakemaasi työhön relevantteja. CV:n ulkonäköön kannattaa myös kiinnittää huomiota – jos et ole taitava graafisten ohjelmistojen käyttäjä, hyödynnä Adeccon ilmaista CV-pohjaa. Olemme tehneet yksinkertaiset ja monikäyttöiset CV-mallit sekä suomeksi että englanniksi.

Lataa ilmainen CV-pohja suomeksi tai englanniksi:

Mistä osiosta CV koostuu?

Yhteystietojesi ja lyhyen profiilikuvauksen lisäksi ansioluettelo on sinulle mahdollisuus tuoda esiin koulutustaustasi, työkokemuksesi, kielitaitosi, IT- ja ohjelmisto-osaamisesi sekä halutessasi suosittelijasi. Jos olet vielä nuori opiskelija, eikä sinulla ole paljoa työkokemusta, on hyvä aloittaa CV profiilikirjoituksen jälkeen koulutuksella. CV:n maksimipituutena voidaan pitää kahta sivua. Liian pitkässä ansioluettelossa lukijan huomio saattaa herpaantua, eikä hän ehkä kiinnitä huomiota sinun kannaltasi tärkeimpiin asioihin.

1. Yhteystiedot

Tuo yhteystietosi selkeästi esiin heti ensimmäisellä sivulla – varmista, että puhelinnumerosi on oikein, eikä sähköpostiosoitteessasi ole kirjoitusvirheitä. Ikää tai siviilisäätyä ei ole tarpeen ilmoittaa CV:ssä, sillä henkilökohtaiset tiedot eivät liity työssä suoriutumiseen. Jos et vielä ole täysi-ikäinen, tästä on hyvä mainita joko CV:ssä tai työhakemuksessa. Lisäksi voit ilmoittaa LinkedIn-profiilisi linkin ja lisätä halutessasi kuvan. Kuva ei ole pakollinen, mutta tuo persoonallisuutta hakemukseen. Muista kuitenkin valita työnhakuun sopiva, asiallinen kuva.

2. Profiili, eli tiivistelmä sinusta työntekijänä

Profiiliteksti sijoitetaan heti CV:n alkuun. Profiilikirjoitusta voisi verrata jopa kirjan takakanteen – jo tällä herätät lukijan mielenkiinnon! Kerro muutamilla lauseilla tiiviisti itsestäsi, mielenkiinnon kohteistasi ja osaamisestasi sekä tulevaisuuden pyrkimyksistäsi. Hyvä profiiliteksti selventää, miksi haet kyseistä työtä ja voi olla juuri se sinut muista hakijoista erottava tekijä, jolla jäät rekrytoivan henkilön mieleen.

3. Työkokemus

Ansioluettelo kootaan aina kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan, eli tuorein työsuhde listataan aina ensimmäiseksi. Työkokemuksen esittely on varmasti tärkein ansioluettelon osa, joten panosta tähän osioon.

Listatessasi työkokemuksiasi mainitse työnantajasi ja työnimikkeesi sekä työsuhteen kesto ainakin kuukausien tarkkuudella. Avaa lukijalle työnkuvaasi lyhyesti kertomalla pääasialliset työtehtäväsi ja vastuualueesi. Jos olet ollut pidempään samalla työnantajalla, mutta työnkuvasi on muuttunut vuosien aikana, voit listata eri työnkuvat mainitsemalla yläotsikkotasolla työnantajan sekä työsuhteen kokonaiskeston ja erittelemällä eri työtehtävät, tehtäväkuvaukset sekä niiden tarkemmat kestot yläotsikoinnin alle. Pohdi, kuinka pitkältä ajalta tuot työkokemustasi esiin. Varsinkin kokeneimpien hakijoiden on turha mainita nuoruuden kesätöitä, mutta nuorten työuraansa vasta aloitteleville kaiken kerrytetyn kokemuksen esiin tuominen kertoo aktiivisuudesta.

4. Koulutus

Koulutuksen osalta kerro oppilaitoksen ja tutkinnon tai opintolinjan nimi sekä opintojesi kestoaika ja ajankohta vuosilukuina. Muista järjestys uusimmasta vanhimpaan. Voit tuoda esiin myös mahdolliset vaihto-oppilasjaksot tai laajemmat opintoihin liittyneet yritysprojektit ja mainita myös lopputyösi aiheen, varsinkin jos tämä tieto on tärkeää hakemaasi työtä ajatellen. Jos olet vielä opiskelija, voit tuoda esiin joko kerrytetyt opintopisteet tai arvioidun valmistusajankohdan.

Jos olet varsinaisen koulutuksesi lisäksi täydentänyt koulutustasi suppeammilla opintokokonaisuuksilla tai käynyt hyödyllisiä yksittäisiä kursseja, kannattaa nekin mainita ansioluettelon tässä osassa.

5. Kielitaito

Hyvästä kielitaidosta on työelämässä aina hyötyä, joten lisää ansioluetteloosi ne kielet, joita pystyt sujuvasti hyödyntämään työelämän eri tilanteissa. Kuitenkaan alkeiden osaamisesta ei välttämättä ole tulevassa työssäsi hyötyä, joten harkitse, miten haluat tuoda kieliosaamisesi esiin. Erittele jokaisen osaamasi kielen osalta rehellisesti, minkälaiset suulliset ja kirjalliset taidot sinulla on. Älä liioittele osaamistasi, sillä kielitaito testataan usein joko haastattelussa tai kielitestillä.

Jos olet asunut ulkomailla, suorittanut opintosi muulla kuin äidinkielelläsi tai käyttänyt jotain kieltä työkielenäsi kannattaa näistäkin mainita ansioluettelossa.

6. IT-taidot ja ohjelmisto-osaaminen

Nykyään monipuolinen IT- ja ohjelmisto-osaaminen on valttia työnhaussa. Enää ei tarvitsekaan erikseen ilmoittaa osaamista esimerkiksi sähköpostin tai internetin käyttötaidoista – perustason IT-taidot ovat usein työnhaussa oletuksena. Pelkkä maininta hyvistäkään IT-taidoista tai MS Office-osaamisesta ei välttämättä riitä vakuuttamaan ansioluettelon lukijaa. Listaa siis ohjelmistot tai sovellukset, joita osaat käyttää sujuvasti ja jotka ovat työssä suoriutumisessa edellytyksenä, esimerkiksi "monipuolinen Excel-taulukkolaskentaosaaminen (mm. herkkyysanalyysit, pivot, makrot).". Mainitse myös osaamisesi graafisista ja kuvankäsittelyohjelmistoista, eri sisällönhallintajärjestelmistä, yritysohjelmistoista, kuten SAP, taulukkolaskentaohjelmista, ohjelmointikielistä, sosiaalisen median portaaleista ja kokemus SOME-markkinointiohjelmistoista.

7. Suosittelijat

Voit lisätä suosittelijoidesi tiedot jo ansioluetteloosi. Suosittelijaksi pyydetään usein ainakin yhtä tai kahta henkilöä, esimerkiksi aiempia esihenkilöitä, mutta suosittelija voi hyvin olla myös yhteistyökumppani, asiakas tai projektityössä kanssasi työskennellyt henkilö. Perheenjäsentä tai ystävää ei useinkaan koeta objektiiviseksi suosittelijaksi. Muista aina pyytää etukäteen suosittelijalta lupa mainita hänet ansioluettelossa. Jos luvan pyytämisestä on jo kulunut aikaa, on hyvä ilmoittaa suosittelijalle, että olet työnhaussa ja varmistaa että suositusta voi edelleen hyödyntää. Jos olet vasta siirtymässä työelämään, voi esimerkiksi valmentaja tai opettaja toimia suosittelijan roolissa.

Kirjoituskieli ja harrastukset CV:ssä

Yleinen ohjenuora siihen, millä kielellä hakuasiakirjat tulisi toimittaa, on itse työpaikkailmoituksen kieli. Jos hakuilmoitus on suomeksi eikä erikseen pyydetä toimittamaan hakemusta ja CV:tä esimerkiksi englanniksi, toimita aina asiakirjat suomen kielellä. Jos hakuilmoitus on englanniksi, odottaa rekrytoija tietojasi englannin kielellä. Lue siis aina tarkasti mitä sinulta pyydetään – jos olet epävarma, voit aina olla yhteydessä rekrytoijaan lisäkysymysten suhteen!

Toisinaan harrastuksesi tai muut sinulle tärkeät asiat on perusteltua mainita CV:ssä. Ne voivat auttaa sinua jäämään lukijan mieleen, kertoa jotain oleellista sinusta persoonana tai tarjota jopa keskustelunaiheen työhaastattelussa. Mieti kuitenkin kriittisesti, miksi haluaisit tuoda harrastuksesi rekrytoijan tietoon - ovatko ne relevantteja juuri kyseistä työpaikkaa haettaessa, kertooko harrastuksesi ehkä tiimityötaidoista tai sitoutuneisuudesta, johtamistaidoista tai seikkailunhaluisesta luonteesta? Harrastusten esiintuominen voi tuoda myös lisäarvoa työhön soveltuvuuteesi – esimerkiksi kirjallisuusharrastuneisuus voi olla suuri etu copywriterin työssä, ja kuntoa ylläpitävä säännöllinen harrastus olla tärkeää fyysistä työtä haettaessa.

Lopuksi: muista aina ansioluettelon oikoluku! Käytä tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintoa tai anna ystäväsi lukea valmis CV ennen sen lähettämistä. Pienetkin virheet saattavat antaa sinusta huolimattoman kuvan. Ole myös aina rehellinen CV:tä tehdessäsi, sillä ansioluettelo käydään tavallisesti läpi myös työhaastattelussa ja usein pyydetään myös opiskelu- ja työtodistuksia näytille. Ansioluetteloa kannattaa pitää jatkuvasti ajan tasalla. Kun käyt kursseilla, opit uusia asioita tai saat lisää työkokemusta, kannattaa ne lisätä heti ansioluetteloon. Silloin CV on aina ajan tasalla, ja uutta työpaikkaa hakiessasi pienet muokkaukset riittävät.

Tutustu myös Adeccon muihin CV-vinkkeihin:

🔹 CV DOs and DON'Ts

🔹 Lataa ilmainen CV-malli

🔹 Taitopohjainen CV

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä