Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for clients

Taitopohjainen CV

Perinteisen työhistoriaa ja koulutustaustaa korostavan CV:n rinnalle on noussut Suomessakin suosiotaan kasvattanut taitopohjainen CV. Nimensä mukaisesti taitopohjainen CV keskittyy painottamaan työnhakijan taitoja ja on omiaan silloin kun olet vasta aloittelemassa työuraasi tai vaihtamassa alaa. Tässä artikkelissa käsittelemme, minkälainen on taitopohjainen CV, milloin sitä on sopivinta käyttää ja miten se laaditaan.

Mikä on taitopohjainen CV?

Taitopohjainen CV keskittyy ensisijaisesti korostamaan taitojasi ja näistä muodostuvaa hyötyä tulevalle työnantajallesi kronologisen koulutus- ja työhistorian sijaan. Taitopohjaista CV:tä tai ansioluetteloa voisikin kuvailla niin sanottuna henkilökohtaisena markkinointiasiakirjana, jonka tarkoituksena on esitellä tiettyyn työpaikkaan relevantteja taitoja ja merkittäviä saavutuksia mahdollisimman vakuuttavalla tavalla.

Taitopohjaisessa CV:ssä suurimmat saavutukset ja haettavaan työhön liittyvät taidot luetellaan useimmiten erillisinä otsikkoina, joiden alle perustellaan, kuinka kyseinen taito on hankittu ja miten sitä on hyödynnetty työnhakijan työhistoriassa, koulutuksessa tai esim. harrastuksissa. Taitopohjainen ansioluettelo on ihanteellinen henkilöille, joilla on vielä vähän työkokemusta, kuten vastavalmistuneille tai kokonaan alaa vaihtaville, joilla on vain vähän tai ei lainkaan varsinaista työkokemusta alalla, johon on suuntaamassa.

Taitopohjaisessa ansioluettelossa ensisijainen painopiste on tiivistelmässä ja osaamisosiossa. Näissä kahdessa osiossa yksilö korostaa taitojaan ja saavutuksiaan suhteessa hakemukseensa. Taitopohjaisen artikkelin työkokemusta käsittelevä osa on tyypillisesti paljon supistetumpi kuin perinteisessä CV:ssä eikä se useinkaan sisällä tarkkoja päivämääriä, jolloin henkilö työskenteli missäkin tehtävässä. Taitopohjaiseenkin ansioluetteloon tulee sisällyttää omat yhteystietonsa, koulutustaustansa ja esim. kielitaito sekä IT-osaaminen.

Milloin käyttää taitopohjaista CV:tä?

On olemassa muutamia tilanteita, joissa osaamiseen perustuva ansioluettelo toimii perinteistä CV:tä paremmin uuden työpaikan hakuun. Tällaisia tilanteita ovat mm.:

- Haluat siirtyä kokonaan uudelle alalle, mutta sinulla ei ole vielä kertynyt alaa vastaavaa työkokemusta.

- Työhistoriassasi on pidempiä aukkoja.

- Olet äskettäin valmistunut lukiosta tai korkeakoulusta ja sinulla on vasta vähän työkokemusta.

- Sinulla on ollut vain lyhytaikaisia työpaikkoja tai harjoittelupaikkoja pidemmän työsuhteen sijaan.

- Sinulla on ollut useita samankaltaisia työtehtäviä eri työnantajien palveluksessa.

- Olet ollut samassa tehtävässä useita vuosia.

Varsinkin jos koet, että useampi yllä olevasta listata pätee sinuun, taitopohjainen CV on erinomainen vaihtoehto. Ota kuitenkin huomioon, jos sinulle on jo kertynyt vankka, vaihteleva työkokemus vastuullisista tehtävistä, perinteinen CV-pohja toimii paremmin osaamisesi esiintuomiseen.

Mistä elementeistä taitopohjainen CV koostuu?

Seuraavia askeleita seuraamalla onnistut laatimaan tiiviin taitopohjaisen CV:n.

1. Yhteystiedot

Kuten perinteisessäkin CV:ssä, yhteystiedot tuodaan esiin selkeästi esiin heti dokumentin alkuun. Varmista, että puhelinnumerosi on oikein, eikä sähköpostiosoitteessasi ole kirjoitusvirheitä. Lisäksi voit ilmoittaa LinkedIn-profiilisi linkin ja lisätä halutessasi kuvan. Kuva ei ole pakollinen, mutta tuo persoonallisuutta hakemukseen - persoonallisuus korostuu taitopohjaisessa CV:ssä. Valitse työnhakuun ja haettavaan rooliin sopiva, asiallinen kuva.

2. Yhteenveto eli tiivistelmä

Tämä osio on valttikorttisi saada rekrytoija lukemaan CV:täsi pidemmälle, joten panosta tiivistelmän sisältöön! Käytä tämä osio korostaaksesi parhaita taitojasi ja piirteitäsi, jotka liittyvät olennaisesti hakemaasi työhön. Pidä teksti tiiviinä ja tiukasti hakemaasi työhön kohdennettuna. Voit käyttää hyödyksesi esim. hakemuksessa olleita avainsanoja. Voit jo tiivistelmässä halutessasi mainita myös muutaman konkreettisen saavutuksesi tai omaksutun taidon harrastus-, koulutus- tai työhistoriastasi, joka voisi korostaa soveltuvuuttasi tehtävään.

3. Taidot

Muista, että meillä kaikilla on taitoja, joista on hyötyä työnhaussa! Jos olet vielä kokemattomampi, pohdi mitä siirrettäviä taitoja sinulla on. Siirrettävät taidot tai valmiudet tarkoittavat yleispäteviä taitoja, jotka ovat arvostettuja työpaikasta tai alasta riippumatta. Siirrettäviä taitoja kerrytetään jo esim. harrastustoiminnassa tai opiskellessa ja niitä ovat mm. esimerkiksi projektihallintataidot, tiimityö- ja yhteistyötaidot tai tekninen osaaminen.

Pohdi nyt, mitkä taidoistasi olisivat hakemaasi työpaikkaan oleellisia ja jaottele ne väliotsikoin. Väliotsikoita voivat olla esimerkiksi ”viestintätaidot”, ”laajojen kokonaisuuksien hallinta” ja ”SoMe-työkalujen hyödyntäminen”. Erittele väliotsikoiden alle osaamisesi, miten olet taidon hankkinut ja minkälaisissa tilanteissa olet taitoa hyödyntänyt. Mitä konkreettisemmin pystyt kuvailemaan, sen parempi – jos olet onnistunut erinomaisesti opiskeluun liittyvän laajemman projektin koordinoimisessa tai vaikka harrastustoiminnan SoMe-tilin seuraajamäärän kasvattamisessa, tuo se esiin.

4. Työkokemus ja koulutus

Vaikka taitopohjainen CV painottaakin enemmän taitoja ja saavutuksia, on työkokemuksella ja koulutuksellakin paikkansa. Tuo siis esiin koulutustaustasi ja valmistumisvuotesi sekä mainitse esim. muutama tuorein työsuhde ja työnimikkeesi tai vaihtoehtoisesti ne työkokemukset, jotka koet tärkeimpinä haettavaan työpaikkaan nähden.

5. Muut relevantit tiedot

Jos sinulla on joitain erityisiä saavutuksia esim. opintojen ajalta, järjestötoiminnasta, olet toiminut luottamustehtävissä, tai omaat esim. kokemusta vapaaehtoistöistä, voit mainita myös näistä taitopohjaisessa CV:ssä.

Taitopohjaisen CV:n räätälöinti ja ulkomuoto

Taitopohjaisen CV:n tarkoitus on erottaa sinut joukosta, silloinkin kun et pysty suoraan kilpailemaan kokemuksella. Panosta siis myös visuaalisuuteen! Valmiita CV-pohjia löydät esimerkiksi Canva.com-sivuilta, ja jopa Microsoft Wordissa on pohjia tarjolla. Muista aina myös ansioluettelon oikoluku. Käytä tekstinkäsittelyohjelman oikolukutoimintoa tai anna ystäväsi lukea valmis CV ennen sen lähettämistä. Ethän halua antaa itsestäsi huolimatonta kuvaa pienten kirjoitusvirheiden takia?

Hyvin tehty pohjatyö auttaa sinua taitopohjaisen CV:n räätälöinnissä myöhemmin, mutta tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että yksi ja sama pohja ei toimi kahteen eri työpaikkaan sellaisenaan. Muokkaa aina taitopohjainen CV:si hakemaasi työpaikkaa silmällä pitäen. Rekrytoijat arvostavat sitä, että näytät olevasi kiinnostunut juuri kyseisestä yrityksestä ja heidän tarjoamastaan työtehtävästä – näin tekemällä olet jo yhden askeleen lähempänä haastattelukutsua ja haluamaasi työpaikkaa!

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä