Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for clients

Viisi teesiä rekrytointeihin vuodelle 2024

Rekrytointiprosessit ovat jatkuvassa murroksessa työmarkkinoilla tapahtuvien muutosten myötä. Esimerkiksi teknologiset innovaatiot ja vihreä siirtymä muovaavat tulevaisuuden työpaikkoja ja siten myös työmarkkinoiden tarpeita, mikä aiheuttaa paineita rekrytointiprosessien kehittämiselle ja uudistamiselle. Lisäksi puhutaan paljon onnistuneen hakijakokemuksen ja työnantajamielikuvan merkityksestä; avoinna oleva työpaikka ei itsessään välttämättä riitä houkuttimeksi, elleivät työtä hakevien odotukset ja toiveet kohtaa sen suhteen, mitä työnantaja pystyy tarjoamaan. Tässä blogiartikkelissa tarkastelemme, mitä rekrytoinnin saralla tapahtuu juuri nyt ja mitä parhaiden hakijoiden tavoittaminen vaatii. Käy myös lukemassa artikkelimme työelämän trendeistä.

🔎 Hybridihaku suorahaun rinnalle

Suorahaku tarkoittaa sitä, että avoimeen työtehtävään etsitään sopivia ehdokkaita ilman, että työpaikasta tehdään julkista ilmoitusta. Suorahakua on perinteisesti käytetty varsinkin ylimmän johdon rekrytoinneissa, mutta suorahaku on yleistynyt myös erilaisissa asiantuntijahauissa, joissa ulkoisen ilmoitushaun kautta ei ole tavoitettu sopivia ehdokkaita tai yritys haluaa pitää rekrytointiprosessin luottamuksellisena. Lue lisää, miten Adecco löytää sopivimmat kandidaatit yrityksesi tarpeisiin räätälöitävän suorahaun avulla.

Täysin luottamuksellisesti eli ilman julkista näkyvyyttä toteutettavan suorahakuprosessin rinnalle on noussut hybridihaku. Tällöin suorahaun tueksi liitetään kohdennettu digimarkkinointi, jonka avulla saadaan aktiivisesti työtä etsivien hakijoiden lisäksi tavoitettua tehokkaammin myös passiivisia ehdokkaita eli potentiaalisia osaajia, jotka eivät etsi juuri nyt töitä ja selaa työpaikkoja esimerkiksi työnhakuportaaleissa. Lisäksi digimarkkinoinnin avulla voidaan kehittää yrityksen työnantajamielikuvaa. Tiesitkö, että yrityksesi voi hyödyntää Adeccon markkinointipalveluja osana rekrytointiprosessia?

🚀 Yritysten tulee kääntää katseet hakijakokemukseen

Jos yrityksesi haluaa tavoittaa parhaat tekijät nyt ja myös tulevaisuudessa, tulee hakijakokemukseen panostaa. Mitä paremman hakijakokemuksen yrityksesi voi taata, sitä kiinnostavampana ja houkuttelevampana yrityksesi näyttäytyy hakijoiden keskuudessa potentiaalisena työnantajana. Erityisesti toimialoilla, joilla osaajapula asettaa haasteita riittävän työvoiman takaamisessa, hakijatyytyväisyyden tulisi olla yrityksen rekrytointiprosessien ytimessä. Hakijakokemus muodostuu rekrytointiprosessin jokaisessa vaiheessa, aina rekrytoinnin käynnistämisestä ja työpaikkailmoituksen julkaisusta hakijoiden esikarsintaan, haastatteluihin ja lopulta rekrytointipäätöksen tekemiseen.

Erityisesti onnistuneessa hakijakokemuksessa korostuu ajan tasalla olevan ja asiallisen viestinnän merkitys. Onko yrityksesi jo laatinut selkeät käytänteet siihen, miten avoimet ja työpaikkakohtaiset hakemukset käsitellään ja miten hakijat kohdataan? Pidä huoli siitä, että hakijat saavat riittävästi tietoa rekrytointiprosessin eri vaiheista, esimerkiksi siitä, että hakemus on tullut onnistuneesti perille sekä milloin ja millaisia haastatteluja prosessiin kuuluu. Haastatteluvaihe on oivallinen tilaisuus luoda yrityksestäsi miellyttävä vaikutelma, joten panosta asiallisiin, informatiivisiin haastatteluihin. Kun valintapäätöksiä tehdään, huolehdi siitä, että varmasti kaikki hakijat saavat tietoa, miten prosessi on edennyt.

📍 Teknologiaharppaukset osaksi rekrytointiprosesseja – inhimillisen osaamisen merkitys korostuu

Teknologiakehitys on ollut huimaa vain muutaman vuoden sisällä, ja monessa yrityksessä on otettu käyttöön rekrytointiprosessia sujuvoittavia työkaluja. Adecco Groupin kattava työelämätutkimus osoittaa, että suomalaisista työntekijöistä 49 % suhtautuu positiivisesti automaation lisäämiseen rekrytointiprosessissa, kunhan teknologian hyödyntämisen tarkoituksena on nopeuttaa ja sujuvoittaa prosessia.

Rekrytointiprosesseissa ei kuitenkaan suomalaistyöntekijöiden mielestä tekoälyn hyödyntäminen ole eduksi: 65 % vastaajista haluaa tietää, ovatko he tekemisissä tekoälyn vai ihmisen kanssa. Merkillepantavaa on se, että 66 % vastaajista arvostaa nimenomaan rekrytoijan inhimillistä kykyä tunnistaa ehdokkaan potentiaali ja pehmeät taidot ammattiosaamisen ohella. Esimerkiksi haastattelutilanteessa suomalaiset eivät usko tekoälyn kykenevän tulkitsemaan esimerkiksi nonverbaalisia eleitä ihmisen tavoin. Rekrytoinnin saralla siis inhimillisen kohtaaminen on yhä hakijoiden mielestä toivottavaa. Tekoäly voi oikein hyödynnettynä sujuvoittaa ja nopeuttaa rekrytointiprosesseja, mutta työnhakijat arvostavat yhä inhimillistä kohtaamista osana rekrytointiprosesseja.

🧩 Työnhakijat arvostavat arviointiprosesseja

Työntekijät arvostavat soveltuvuusarviointeja rekrytointiprosessien osina. Adecco Groupin työelämätutkimuksen mukaan suomalaisista työntekijöistä suurin osa (56 %) kokee, että arviointien kautta heille avautuu parempi mahdollisuus tuoda kattavasti esiin osaamistaan, kokemustaan ja kyvykkyyttään. Toisin sanoen arviointiprosessit ovat työntekijöiden mielestä väylä nostaa esiin henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä pehmeitä taitoja sen sijaan, että rekrytointiprosessissa keskityttäisiin pelkästään koviin taitoihin, koulutus- ja työtaustaan.

Soveltuvuusarvioinnin lisääminen osaksi rekrytointiprosessia on yritykselle tehokas keino varmistua siitä, että rekrytointipäätökset pohjautuvat monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden tukemiseen. Onko työn tekemisen kannalta merkitystä sillä, mikä hakijan sukunimi on tai vaikuttaako todella hakijan kuulorajoitteisuus hänen työsuoritukseensa yrityksessäsi? Mitä jos haastattelutilanteessa hakija kertoo kuuluvansa HLBTIQ+-vähemmistöön? Soveltuvuusarviointi vähentää riskejä turhien ennakkoluulojen, samaistumisharhojen, asenteiden tai olettamusten vaikutusta siihen, kuka tehtävään valitaan.

Soveltuvuusarviointi on hyödyllinen sekä työnhakijan että työnantajan näkökulmasta. Työnantajalle soveltuvuusarviointi antaa sekä tukea rekrytointipäätöksen tekemiseen että konkreettista tietoa uuden työntekijän vahvuuksista ja kehittymisalueista. Soveltuvuusarvioinnin avulla työnantaja voi varmistua siitä, että uudella työntekijällä on potentiaalia menestyä tehtävässä tulevaisuudessa ja myös tiimin sopiva toimintatapa. Lue lisää, miten Adeccon monipuoliset arviointipalvelut tukevat yritystäsi uuden osaajan valinnassa.

🤝 Työsuhteen kokonaisvaltainen elinkaariajattelu kasvattaa suosiotaan

Yritykset tulevat panostamaan yhä enenevissä määrin strategiseen henkilöstösuunnitteluun ja työsuhteen kokonaisvaltaiseen elinkaariajatteluun sen sijaan, että painopiste olisi yksittäisten työntekijätarpeiden kiireellisissä täyttämisissä. Me Adeccolla vastaamme tähän tarpeeseen laajalla henkilöstöjohtamisen palvelukokonaisuudellamme, jonka tarkoituksena on tukea asiakasyrityksiämme missä tahansa henkilöstötilanteessa – soveltuvimpien ehdokkaiden tavoittamisesta henkilöstön kehittämiseen sekä muutos- ja sopeuttamistilanteisiin. Näin asiakasyrityksemme saavat ratkottua kaikki henkilöstötilanteensa yhden kumppanin avulla. Lue lisää henkilöstöjohtamisen palveluistamme.

Haluatko kuulla lisää, miten Adecco auttaa yritystäsi rekrytoinneissa? Tutustu Adeccon rekrytointipalveluihin tai ota meihin yhteyttä!

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä