Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for clients

Tekoäly ei pelota työntekijöitä – koulutusten tasavertaisuudessa on petrattavaa, kertoo Adecco Groupin työelämätutkimus

Tekoäly ei pelota työntekijöitä – koulutusten tasavertaisuudessa on petrattavaa, kertoo Adecco Groupin työelämätutkimus

Adecco Group on julkaissut neljännen globaalin Global Workforce of the Future Report 2023 -työelämätutkimuksensa 5.10.2023. Työelämätutkimuksessa selvitetään, miten 30 000 eri toimialoilla ja rooleissa työskentelevää työntekijää 23 maassa suhtautuvat työelämän muutoksiin, tekoälyyn ja työhyvinvointiin. Suomi on mukana tutkimuksessa.

  • 70 % työntekijöistä käyttää jo tekoälyä työssään, mutta alle puolet työntekijöistä kertoo saavansa tekoälyn käyttöön riittävästi tukea työnantajiltaan. Työntekijät kaipaavat mahdollisuutta osaamisen kehittämiseen ja ohjaukseen.
  • Vain 7 % työntekijöistä pelkää menettävänsä työnsä tekoälyn vallankumouksen myötä.
  • Tekoälyyn liittyvät koulutukset eivät ole tasavertaisesti kaikkien saatavilla, vaan johtotasolla työskentelevät, korkeatuloiset ja korkeasti koulutetut henkilöt ovat etulyöntiasemassa.
  • Tekoäly tulee korvaamaan mekaanisia, rutiiniluontoisia tehtäviä, mutta samalla pehmeiden taitojen merkitys työelämässä tulee kasvamaan.

Denis Machuel, Adecco Groupin toimitusjohtaja, kertoo: ”Tämän vuoden Global Workforce of the Future Report 2023 -työelämätutkimuksemme osoittaa, että siinä missä tekoälyn käyttäminen on yleistynyt globaalisti, lisäkoulutusten ja ohjeistusten saatavuudessa on vielä kehitettävää. Yritysten tulee nyt ja tulevaisuudessa voida hyödyntää teknologista kehitystä yhä paremmin sekä tarjota työntekijöille mahdollisuuksia uralla etenemiseen, osaamisen ja taitojen kehittämiseen sekä tukea hyvinvoinnin edistämiseen. Osaava työvoima on tulevaisuuden työelämässä yrityksille tärkeä kilpailuetu; yritykset, joissa henkilöstö nostetaan etusijalle, tulevat menestymään.”

Global Workforce of the Future 2023 -raportin tuloksia:

Tekoälyn käyttö työpaikoilla ympäri maailman on yleistynyt, mutta koulutukset ja ohjeistukset tekoälyn käyttöön eivät ole kaikkien saatavilla

70 % työntekijöistä käyttää tekoälyä työssään, mutta vain puolet tutkimukseen osallistuneista kertoo saavansa tekoälyn käyttöön ohjeistuksia ja lisäkoulutusta työnantajiltaan. Tekoälyn käytössä on havaittavissa eriarvoisuutta; 76 % tekoälyä käyttävistä on suorittanut korkeakoulututkinnon siinä missä 51 % vastaajista on peruskoulupohjainen. Lisäksi 66 % johtotason tehtävissä työskentelevistä saa todennäköisemmin ohjeistusta tekoälyn käyttämiseen kuin työntekijät, joilla ei ole esihenkilövastuuta.

Työnantajien tulee mahdollistaa osaamisen kehittäminen

Tutkimuksen perusteella suurin osa työntekijöistä (62 %) suhtautuu tekoälyyn kaiken kaikkiaan positiivisesti, mutta he kokevat tarvitsevansa työnantajiltaan tukea ja mahdollisuutta lisäkoulutukseen – yli puolet (57 %) tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä kaipaa tukea ja koulutusta tekoälyn hyödyntämiseen.

Vain 7 % kaikista tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä pelkää menettävänsä työnsä tekoälyn käyttöönoton vuoksi, vaikka samaan aikaan viimeisimmät tutkimukset osoittavat tekoälyn poistavan tai ainakin muuttavan vahvasti yli 300 miljoonaa työpaikkaa globaalilla tasolla. Lisä- ja uudelleenkoulutusten myötä työnantajayrityksillä on kuitenkin mahdollisuus varmistaa, että henkilöstön osaaminen on riittävällä tasolla tulevaisuuden vaatimuksiin peilattuna.

Inhimillisen osaamisen merkitys kasvaa

61 % työntekijöistä uskoo siihen, että inhimillinen osaaminen ja erityisesti tunneäly, empatia ja vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuudenkin työelämässä tekoälyä tärkeämpiä. Inhimillisen osaamisen turvaamiseksi työnantajayritysten tuleekin tarjota niin työntekijöille kuin esihenkilöille koulutus- ja valmennusmahdollisuuksia.

Osaamisen kehittäminen keskiössä

73 % työntekijöistä aikoo jatkaa työskentelyä tämänhetkisellä työnantajallaan – vastaava lukema oli viime vuoden tutkimuksessa 61 %. Suurin osa työntekijöistä kuitenkin aikoo jatkaa saman yrityksen kirjoilla siinä tapauksessa, että heillä on mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen ja uralla etenemiseen. Työntekijöiden sitouttamiseksi onkin kriittisen tärkeää, että työntekijöillä on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja urakehitykseen – nämä painavat jopa palkkaa enemmän vaakakupissa, kun työntekijä harkitsee uuden uran ja samassa yrityksessä pysymisen välillä.

Osaaminen on valttia

56 % työntekijöistä uskoo, että heidän osaamistaan voi hyödyntää uusiin rooleihin tai toimialoihin, ja valtaosa vastaajista aikoo myös panostaa osaamisensa kehittämiseen. Erityisesti teknologian ja talousalan asiantuntijat luottavat siihen, että heidän osaamistaan voi hyödyntää muissakin tehtävissä – samaan aikaan vakuutus- ja puolustusalan sekä autoteollisuuden työntekijöillä ei vastaavaa luottoa ole. Rutiininomaiset, mekaaniset työtehtävät tulevat poistumaan siinä missä taitopohjaisuus tulee olemaan avainasemassa.

Burnoutin uhka on yhä suuri

65 % työntekijöistä kertoo kärsineensä burnoutista – esihenkilörooleissa työskentelevät ovat erityisen alttiita työuupumukselle. Lisäksi tutkimus osoittaa, että jopa 78 % työntekijöistä ei koe voivansa viettää täysmittaista vuosilomaa. Hyvinvoiva henkilöstö on yritykselle avain menestykseen; hyvinvointi lisää motivaatiota, innovaatioita ja tehokkuutta. Siksi työnantajayrityksen tulisikin laatia suuntaviivat siihen, miten hyvinvointia lisätään työpaikalla.

Lisätietoa:

- Tulemme julkaisemaan lokakuun lopussa tarkempaa tietoa Suomen ja Pohjoismaiden tutkimustuloksista.

- Tutkimustuloksia käydään kattavasti läpi webinaarissa, joka pidetään 18.10.2023 klo 18. Osallistu webinaarin täältä.

Yhteystiedot:

The Adecco Group Press Office, p. +41 (0) 44 878 87 87, media@adeccogroup.com

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä