Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for clients

Työnantaja, ota nämä asiat huomioon kesätyöntekijöiden palkkaamisessa

Kesä lähestyy, ja monessa yrityksessä kesäkauden työntekijät on jo valittu tai hakuprosessit ovat jo hyvällä mallilla. Edellisessä blogiartikkelissamme aiheena oli kesätyöntekijöiden hakuprosessissa onnistuminen, ja tässä tekstissä syvennymme siihen, mitä asioita työnantajan tulee ottaa huomioon, kun kesätyöntekijät aloittavat työssään.

Tee jo hakijakokemuksesta miellyttävä

Tämän päivän kesätyöntekijät ovat yrityksesi tärkeitä avainpelaajia tulevaisuudessa, joten panosta hyvään hakijakokemukseen. Tee hakuprosessista toimiva – kirjaa työpaikkailmoitukseen työntekijää kiinnostavat asiat, kuten selkeä tehtävänkuvaus, työsuhteen kesto, yrityksen tarjoamat edut sekä palkkataso. Lisää myös ohjeistus, kuinka kesätyöpaikkaa haetaan ja milloin haku päättyy.

Älä kaunistele työnkuvaa ja lupaa työpaikkailmoituksessa kuuta ja tähtiä taivaalta. Jokainen kesätyö ei ole näköalapaikka, työpaikkailmoituksessa luvatun palkkatason pitää toteutua työsopimusta allekirjoitettaessa, ja työtehtävät eivät voi muuttua kesken kaiken työsuhteen.

Tee haastatteluvaiheesta miellyttävä. Haastattelutilanne voi olla monelle kesätyöntekijäehdokkaalle jännittävä kokemus – yrityksesi järjestämä haastattelu saattaa jopa olla aivan ensimmäinen haastattelukokemus nuorelle työnhakijalle! Siksi on tärkeää, että haastattelu etenee hyvässä hengessä, eikä haastateltavalle esimerkiksi esitetä epäasiallisia tai henkilökohtaisia kysymyksiä.

Kun kesätyöntekijä tai työntekijät on valittu, varmista, että jokainen kesätyötä yrityksessäsi hakenut saa tiedon siitä, että haku on päättynyt. Jos hakuprosessi pitkittyy, soita hakijoille tai lähetä sähköpostitse tietoa haun etenemisestä.

Selkeät roolitukset ja tehtävänkuvaukset yrityksen menestyksen tukena

Kesätyöntekijät saattavat olla yrityksessäsi vain lyhyen pätkän, mutta selkeä roolitus tukee työtehtävissä onnistumista ja työntekijöiden motivaatiota. Sekavat tehtävät, työntekijöille asetetut liian korkeat odotukset ja perehdytyksen laiminlyönnin yhdistelmä lisää alisuoriutumisen riskiä ja myös yrityksesi työnantajamielikuvan heikentymistä työnhakijoiden keskuudessa – älä unohda, että ihmiset puhuvat keskenään työnantajayrityksistä! Mitä paremman jäljen jätät työnantajana työntekijöihin, sitä houkuttelevampi olet työnhakijoiden suuntaan, ja näin työvoiman löytäminen sujuu tulevaisuudessa sutjakkaammin.

Vältä palkkaamasta kesätyöntekijää jokapaikanhöyläksi, joka tekee vähän kaikkea mahdollista. Tunnista kesätyöntekijän taidot ja potentiaali ja anna nuorelle työntekijälle mahdollisuus loistaa!

Miksi perehdyttäminen on niin tärkeää?

Mistä tahansa roolista onkaan kyse, uutta työntekijää ei voi vain viedä työpisteelleen ja olettaa, että henkilö ottaa uuden pestin haltuunsa saman tien. Nimeä henkilöt, jotka vastaavat kesätyöntekijöiden perehdyttämisestä.

Kesätyö on monelle nuorelle ihka ensimmäinen kosketus työelämään. Positiivisen kesätyökokemuksen merkitystä ei voi korostaa liiaksi erityisesti toimialoilla, joilla työvoimapula asettaa haasteita riittävän osaamisen varmistamisessa. Kesätyöntekijähakua käsittelevässä blogiartikkelissamme totesimme, että perehdyttäminen vankistaa hyvän työnantajamielikuvan muodostumista, ja erityisesti työvoimapulasta kärsivillä toimialoilla työnantajabrändin merkitys on valtava.

Huolellinen perehdyttäminen on olennainen osa työturvallisen ympäristön rakentamista. Erityisesti tuotannon ja teollisuuden ympäristöissä henkilöstömäärän äkillinen kasvu aiheuttaa haasteita työturvallisuuden suhteen. Monesti kesätyöntekijöillä ei ole vielä työkokemusta taustallaan, minkä vuoksi työturvallisuuden huomioimiseen liittyvät käytännöt voivat olla vielä monelle epäselviä. Vastuullinen työnantaja opastaa kesätyöntekijät työturvallisiin työskentelytapoihin ja luo työyhteisöön ilmapiirin, jossa neuvojen kysyminen on suotavaa. Nuorten perehdyttämisestä löytyy kattavasti tietoa Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Reilu työnantaja, kiinnostava työnantaja

On itsestään selvää, että kesätyöntekijä on yhtä arvokas työntekijä kuin kaikki muutkin. Pidä siis huoli siitä, että kaikki yrityksesi työntekijät kohtelevat kesätyöntekijöitä reilusti ja ammattimaisesti. Jos huomaat epäasiallista käytöstä, puutu tähän välittömästi.

Erityisesti nyt kesätöitä hakevan Z-sukupolven työntekijät painottavat hyvän työilmapiirin ja terveen työkulttuurin merkitystä. Huolehdi siitä, että kesätyöntekijät saavat pitää lakisääteiset taukonsa, eivätkä työpäivät veny liian pitkiksi. Pohdi, millaisia etuuksia voit tarjota kesätyöntekijöille. Työsuhde-etuudet, esimerkiksi liikunta- tai kulttuurisetelit, lounasetu tai laajat työterveyshuollon palvelut, ovat usein sidoksissa työsuhteen kestoon, mutta voisiko yrityksesi tarjota myös kesäkauden työntekijöille etuuksia? Jos työntekijöiden käytössä on esimerkiksi kuntosali tai harrastetoimintaa, varmista, että kesätyöntekijätkin voivat hyödyntää niitä.

Mitä ottaa huomioon kesätyöntekijän työsopimuksessa?

Lähtökohtana on se, että kesätyöntekijä on samassa asemassa kuin kuka tahansa muu työntekijä. Kesätyösuhteesta tulee tehdä aina kirjallinen työsopimus – Suomessa suullinenkin työsopimus on pätevä, mutta kirjallisesti laaditulla sopimuksella voidaan varmistaa, että sopimuksen molemmat osapuolet ymmärtävät, mitä on sovittu. Toisaalta yli kuukauden mittaisista työsuhteista tulee laatia kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista.

Työsopimuksesta tulee selkeästi käydä ilmi työntekijän työtehtävät, työsuhteen aloitus- ja päättymisajankohta tarkkoine päivämäärineen, palkka, työpaikalla noudatettava työehtosopimus ja työaika. Lisäksi työsopimukseen tulee aina kirjata määräaikaisuuden peruste, jos työsopimus tehdään vain tietylle aikavälille.

Työsopimuksen työaika voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Jos työsopimukseen kirjataan kokoaikainen työaika, tulee työntekijälle maksaa palkkaa kokoaikaisuuden perusteella, vaikkei työntekijä tekisi täyttä tuntimäärää joka päivä. Osa-aikaisuudessa palkka maksetaan toteutuneiden työtuntien mukaisesti.

Työsopimukseen voidaan kirjata koeaika, joka voi olla puolet työsuhteen kestosta tai enintään puoli vuotta, kun on kyse määräaikaisesta työsuhteesta.

Työnantajan velvollisuudet

Kesätyöntekijälle tulee maksaa palkkaa vallitsevan työehtosopimuksen mukaisesti. Usein työehtosopimuksissa on määritelty erikseen ohjeistukset nuorten, harjoittelijoiden tai opiskelijoiden palkkatasoihin. Lisäksi kesätyöntekijöille tulee aina maksaa työehtosopimuksen mukaiset lisät.

Hoida työntekijöiden vakuutukset kuntoon ja muista, että kesätyöstäkin kertyy lomapäiviä vuosilomalain mukaisesti. Lomapäivät tulee maksaa työntekijälle työsuhteen päätyttyä lopputilin yhteydessä. Erityisesti alle 18-vuotiaan kesätyöntekijän perehdytyksessä huolellinen työturvallisuusohjeistus on olennaisen tärkeää, ja lisäksi alaikäisen työntekijän työtehtävät eivät saa olla fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn nähden liian haastavia. Lisäksi alaikäisen työntekijän työaikaa on rajoitettu. Alaikäisen työntekijän työsuhdeasioista voi lukea lisää Työsuojeluhallinnon sivuilta.

Mitä jos yritykselläsi olisi HR-kumppani kesätyöntekijöiden palkkaamisessa?

Kesäajan suunnitelmallinen toteuttaminen ja riittävän työvoiman varmistaminen vaativat paljon aikaa ja myös taloudellisia resursseja. Adeccolla on vuosikymmenten kokemus kesätyöntekijöiden hausta ja työllistämisestä asiakasyrityksiimme - ymmärrämme, millaisia erityisvaatimuksia kesätyöntekijöiden palkkaaminen voi vaatia, ja maanlaajuisista työntekijäverkostoistamme löytyy yrityksellesi sopivia osaajia nopeasti. Voit hyödyntää Adeccon asiantuntijuutta esimerkiksi ulkoistamalla hakuprosessin osavaiheet, kuten haastattelut tai hakijoiden esikarsinnan, Adeccon osaavalle henkilökunnalle. Henkilöstövuokrausprosessimme puolestaan mahdollistaa, että sinulle jää enemmän aikaa keskittyä liiketoiminnan kannalta kriittisiin toimenpiteisiin, sillä työntekijöiden hakuvaiheet ja työnantajavelvollisuudet ovat Adeccon vastuulla.

Me Adeccolla autamme yritystäsi löytämään sopivat kesätyöntekijät. Näin sekä sinä että työntekijäsi pääsette varmasti loman viettoon.

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä