Huijausyrityksiä Adeccon nimissä! Olemme saaneet tietoomme, että Adecco Finlandin rekrytoijina esiintyvät henkilöt ovat lähestyneet ihmisiä viesteillä WhatsApissa, Facebookissa ja Messengerissä. Näillä henkilöillä ei ole mitään yhteyttä Adeccoon. Jos epäilet saamasi viestin oikeellisuutta, voit tarkistaa Adecco Finlandin yhteystiedot kotisivuiltamme. Kaikki avoimet työpaikkamme löytyvät täältä!

Announcement bar for clients

Kuinka houkutella oikeita osaajia yritykseen?

Pelkkä työpaikkailmoitus ei aina riitä tavoittamaan potentiaalisia ehdokkaita, kun yrityksessäsi käynnistyy uusien osaajien etsintä. Olet jo ehkä kuullut puhuttavan, että kilpailu ammattilaisista ja asiantuntijoista käy tällä hetkellä kiivaana monella eri toimialalla; hakijoilla on mahdollisuus valita heille sopivin ja heitä kiinnostavin työantaja monien työpaikkoja tarjoavien yritysten joukosta. Koska ihmiset ovat ratkaisevassa asemassa yrityksesi kasvujatkumon ja tulevaisuuden kehittymisen kannalta, oikea ja riittävä osaaminen tulee olla sijoitettuna oikeaan tehtävään. Miten yrityksesi saa tavoitettua parhaat osaajat ja saada heidät kiinnostumaan yrityksessäsi avoinna olevasta tehtävästä? Lue blogitekstistämme vinkit talenttien houkuttelemiseen.

Työnantajamielikuvan vahvistaminen markkinoinnilla

Kun yrityksesi rekrytoi uutta työntekijää, rekrytointipäätöksen tekevänä pohdit ja arvioit ehdokkaiden soveltuvuutta yritykseen. Yhtä lailla ehdokkaat arvioivat, onko yrityksesi sopiva heille ja vastaavatko yrityksesi tarjoamat mahdollisuudet heidän toiveitaan. Siksi on hyvä pohtia, mikä tekee juuri sinun yrityksestäsi kiinnostavan ja kiehtovan hakijoiden näkökulmasta. Miksi hakijan tulisi valita juuri sinun tarjoamasi työpaikka ja yrityksesi monien muiden organisaatioiden joukosta?

Yrityksesi tarjoamien etujen tai kehittymismahdollisuuksien listaaminen työpaikkailmoituksessa on luonnollisesti hyvä asia, mutta etenkin aloilla, joilla on kilpailua hakijoista, on hyödyksi miettiä työnantajamielikuvan rakentamista laajemminkin. Onko yrityksesi vielä hyödyntänyt esimerkiksi sosiaalista mediaa menestystarinoidensa tai yhteiskunnallisten vastuuohjelmiensa jakamisessa? Entäpä voisivatko työntekijät kertoa, millaista yrityksessäsi on työskennellä? Työntekijätarinoiden kautta mielenkiintoiset ehdokkaat voivat rakentaa mielikuvia siitä, millaista työskentely olisi yrityksessäsi.

Me Adeccolla voimme räätälöidä yrityksesi tarpeita vastaavan kampanjan työantajamielikuvan rakentamiseksi tai kehittämiseksi. Työnantajamielikuvakampanjan avulla yrityksesi brändi näkyy selkeästi useissa kanavissa kohdennettuna relevantille hakijakunnalle. Työnantajamielikuvakampanjoinnilla saadaan sekä vankistettua yrityksesi brändin tunnettuutta että houkuteltua huipputalentteja hakemaan yrityksessäsi avoinna olevia työpaikkoja. Työnantajabrändin vahvistaminen mahdollistaa, että yrityksesi näkyvyys passiivistenkin ehdokkaiden joukossa vahvistuu.

Passiivisten hakijoiden houkutteleminen

Passiivisilla ehdokkailla viitataan sellaisiin alan ammattilaisiin, jotka eivät ole aktiivisessa työnhaussa, eivätkä näin ollen selaa työnhakuportaaleista tai sanomalehdistä avoimia työpaikkoja. Esimerkiksi STEM-aloilla kilpailu talenteista on juuri nyt varsin kiivastahtinen – koska moni yritys etsii kipeästi uusia osaajia, hakijoilla on varaa valita työnantajaehdokkaista heille mieluisin vaihtoehto. Yrityksillä voikin olla haasteita löytää ammattilaisia rooleihin, joissa vaaditaan hyvin spesifiä osaamista ja taitoa.

Rekrytointialan asiantuntijana Adeccolla on kattavat verkostot eri toimialojen ja roolien osaajien parissa, ja mikäli verkostoistamme ei löydy yrityksellesi oikeaa osaajaa, hyödynnämme moderneja, digitaalisia markkinointityökalujamme sekä työpaikkailmoitusten mainonnassa että työnantajamielikuvakampanjoinnissa tehostaaksemme passiivisten hakijoiden houkuttelemista hakuprosessiin mukaan.

Painotamme passiivisten ehdokkaiden tavoittelussa tehtävän ja yrityksen kuvailua mahdollisimman kattavasti ja myös houkuttelevasti henkilölle, jolla työpaikan vaihtaminen ei ole ollut ajatuksissa. Passiivisten hakijoiden houkutteleminen vaatii hienotunteisuutta mutta myös myyntihenkisyyttä – kun hakijoiden tavoittelu on henkilöstöpalvelualan asiantuntijaorganisaation vastuulla, jää yrityksellesi aikaa ja resursseja keskittyä ydinliiketoimintaan.

Kohdennetun mainonnan merkitys hakijoiden tavoittamisessa

Kohdennettu mainonta eri sosiaalisen median kanavissa on tehokas keino kiinnittää hakijoiden huomio yritykseesi ja yrityksesi tarjoamaan työtehtävään.

Adeccon useimpiin rekrytointiprosesseihin sisältyy automaattisesti kohdennettu mainoskampanja, jossa kohdennamme työpaikkamainonnan hakijaprofiilin mukaisille kohderyhmille. Mainoskampanjoinnissa ehdokkaat saavat kohdennettua mainontaa sosiaalisten medioiden uutisvirrassa. Kun mainos on osa sosiaalista mediaa, hakija mieltää mainonnan puhuttelevammaksi ja houkuttelevammaksi.

Sen lisäksi, että kohdennetun mainonnan avulla saadaan tavoitettua potentiaalisia talentteja, yritykseksi saa positiivista näkyvyyttä, mikä osaltaan vahvistaa yrityksesi työnantajamielikuvaa.

Kompetenssit

Ehdokkaan soveltuvuus ja sopivuus tehtävään ja yritykseesi eivät pelkästään riipu sitä, millaista ammatti- ja koulutustaustaa ehdokas on urallaan kerryttänyt, vaan yhä enenevissä määrin työmarkkinoilla korostetaan kompetenssin eli erilaisten henkilökohtaisten, työpersoonaan ja työskentelytyyliin liittyvien ominaisuuksien merkitystä.

Kun yrityksessäsi ilmenee tarve rekrytoida uusi osaaja, on hyvä pohtia huolellisesti, millaista kompetenssia ja kyvykkyyttä henkilöllä tulisi olla. Esimerkiksi myynti-insinöörillä on hyvä olla teknistä ymmärrystä ja relevanttia substanssiosaamista, mutta toisaalta ilman erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja tavoitteellista työskentelytyyliä tulosten saavuttamiseksi hän ei välttämättä menesty roolissaan toivotulla tavalla. Talousalan osaajalta vaaditaan usein spesifiä talousalan koulutusta, samoin analyyttisyyttä ja ongelmanratkaisukykyä.

Kompetenssipohjaisuuteen perustuvan rekrytointiprosessin tarkoituksena on tavoittaa hakija, joka soveltuu tiimiin ja jolla on kykyä ja intoa kasvaa roolissaan ja yrityksessä. Voit lukea kompetenssipohjaisesta rekrytointiprosessista lisää blogiteksteistämme:

Mikä on kompetenssipohjainen rekrytointi?

Onnistu kompetenssipohjaisessa rekrytoinnissa!

Työnantajabrändin vahvistaminen mahdollistaa, että yrityksesi näkyvyys passiivistenkin ehdokkaiden joukossa vahvistuu.

Inklusiivisuus

Yrityksen kasvun mahdollistavat erilaiset osaajat. Tarvitaan suunnittelijoita ja suunnitelmien toteuttajia, erilaisia näkökulmia ja eri taustoja. Erilaisuus on arvokas lisä työyhteisöön – mitä monimuotoisempi tiimi, sitä innovatiivisempia ratkaisuja yrityksesi saa.

Yksi tämän hetken merkittävimmistä puheenaiheista työmarkkinoilla on inklusiivisuus, jolla viitataan monimuotoisuuden tunnistamiseen ja huomioimiseen. Työmarkkinoilla erilaisten taitojen ja taustojen yhdistäminen vahvistaa yrityksen innovatiivisuutta ja kilpailukykyä sekä lisää taloudellisesta kasvua.

Hakijoiden houkuttelemisen kannalta inklusiivisuudella on suuri merkitys. Jos hakija kokee yrityksesi arvomaailman puhuttelevaksi, voi yrityksesi erottautua muiden potentiaalisten työnantajayritysten joukosta positiivisesti. Onkin tärkeää panostaa monimuotoisuutta tukevan ja arvostavan yrityskulttuurin rakentamiseen.

Inklusiivisuus on tärkeää ottaa huomioon myös henkilöstöratkaisuissa. Yrityksen inklusiivisuus lisääntyy, kun yrityksen henkilöstöratkaisut perustuvat sopivien kompetenssien ja kyvykkyyksien tavoittamiseen. Inklusiivisuuden huomioiminen esimerkiksi rekrytointiprosessissa tarkoittaa sitä, että ehdokkaiden kompetensseja ja taustoja tarkastellaan objektiivisesti, oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Inklusiivisuuden huomioiminen rekrytointiprosessissa tarkoittaa konkreettisia askelia. Esimerkiksi työpaikkailmoitus on mahdollisuus inklusiivisuuden korostamiseen; kun Adecco on HR-kumppanisi, varmistamme, että työpaikkailmoitus puhuttelee eri kohderyhmiä ja korostaa yrityksesi arvoja.

Haluatko kuulla lisää, miten voimme tukea yritystäsi hakijoiden houkuttelemisessa? Ota lähimpään toimistoon yhteyttä!

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä