Announcement bar for clients

Yleisimmät kysymykset työhaastattelussa

Onko edessäsi työhaastattelu ja pohdit minkälaisia kysymyksiä haastatteluissa yleensä kysytään, ja kuinka niihin tulisi vastata? Vaikka kysymykset vaihtelevatkin tehtäväkohtaisesti, tietyt kysymykset toistuvat usein ja niihin on hyvä miettiä vastauksia etukäteen. Keräsimme yhteen Adeccon HR-konsulttienkin käyttämiä yleisimpiä työhaastattelukysymyksiä sekä vastaukset niihin.

1. Kerro jotain itsestäsi

Työhaastattelu alkaa usein rekrytoijan pyynnöllä kertoa jotain itsestäsi. Rekrytoijaa kiinnostaa erityisesti työhön liittyvät asiat, joten vastaus kannattaa rakentaa työaiheisten seikkojen ympärille. Tarkoituksena on kertoa rekrytoivalle henkilölle lyhyesti, mutta vakuuttavasti kuka olet, mitä teet tällä hetkellä ja mihin suuntaan haluat työuraasi viedä. Yksi mahdollinen rakenne tämän kysymyksen vastaukselle on esimerkiksi aloittaa kertomalla tiivistetysti nykyisistä työtehtävistäsi tai jostakin viimeaikaisesta saavutuksestasi. Seuraavaksi voit kertoa aikaisemmasta relevantista kokemuksestasi hakemaasi tehtävään liittyen ja viimeisenä voit vielä kertoa mitä haluaisit tehdä seuraavaksi ja mitä tavoittelet urallasi.

2. Miksi olet hakenut töihin juuri meille / tähän tehtävään?

Potentiaalinen työnantaja kysyy tämän kysymyksen työhaastattelussa varmistuakseen, että olet perehtynyt kyseisen työn tehtävänkuvaan, ja että työn sisältö motivoi sinua. Kysymyksen avulla on tarkoitus myös varmistaa, että koet hakemasi työn mieluisaksi ja tavoitteisiisi soveltuvaksi sekä olisit valmis sitoutumaan työhön. Sinun kannattaa myös tuoda esille, että olet perehtynyt yritykseen ja tiedät minkälaiseen paikkaan olet hakenut töihin. Haastattelussa kannattaa tuoda esille mikä haettavassa tehtävässä, yrityksessä sekä toimialassa on erityisesti herättänyt oman kiinnostuksesi, ja kuinka aikaisempi kokemuksesi olisi hyödyksi uudessa roolissa.

3. Kerro jostain suorituksestasi, josta olet erityisen ylpeä

Potentiaalinen työnantaja saattaa kysyä tämän kysymyksen työhaastattelussa, koska hän haluaa tietää mitä olet saavuttanut, sekä minkälaisista suorituksista olet erityisen ylpeä. Kuvailemasi onnistunut suoritus on hyvä kytkeä työelämään, ja kertoa kuinka kyseinen onnistuminen mahdollisesti auttaisi myös hakemassasi roolissa suoriutumiseen. Vastauksestasi rekrytoiva esimies voi päätellä minkälaisista työtehtävistä nautit, sekä minkälaisessa työympäristössä suoriudut parhaiten. Rekrytoivalla esimiehellä on myös hyvä mahdollisuus oppia minkälainen ihminen olet, mikä sinua motivoi sekä mitä pidät onnistuneena saavutuksena.

4. Kuinka selviydyt ongelmatilanteista sekä työskentelystä paineen alla?

Tähän kysymykseen vakuuttavasti vastaamalla, sinulla on mahdollisuus erottautua positiivisesti muista hakijoista. Kyky työskennellä paineen alla viestii usein myös muista taidoista, esimerkiksi kyvystä tehdä nopeita päätöksiä tarvittaessa, järjestelmällisyydestä sekä hyvästä ajanhallinnasta. Usein paineen alla hyvin suoriutuvilla on myös hyvät ongelmanratkaisukyvyt, mitä työnantajat arvostavat. Tämän kysymyksen yhteydessä voit myös kertoa stressinsietokyvyistäsi. Tärkeää on antaa tarkkoja esimerkkejä työtilanteista, joissa hyvä paineenhallintakyky tai ongelmatilanteista selviytyminen on tullut esille. Vaikka haluat vakuuttaa mahdollisen tulevan työnantajasi kyvystäsi työskennellä ongelmatilanteissa sekä paineen alla, kannattaa sinun vastata rehellisesti ja esimerkiksi tarpeen vaatiessa voit myös korostaa haluasi kehittyä paineen alla työskentelyssä. Kysymykseen vastatessa on hyvä pysyä rauhallisena, koska haastattelija tarkkailee todennäköisesti myös nonverbaaleja merkkejä sekä kehonkieltäsi, sillä työhaastattelu on yksi esimerkki yleensä stressaavina koetuista tilanteista. Vastaa siis kysymykseen mahdollisimman itsevarmalla asenteella sekä totuudenmukaisesti.

5. Kuinka esimiehesi kuvailisi sinua työntekijänä?

Omista onnistumisista puhuminen saattaa välillä tuntua hieman haastavalta. Tämä kysymys mahdollistaa omien positiivisten ominaisuuksien sekä taitojen esiintuomisen toisen ihmisen sanoin. Tähän kysymykseen vastatessasi voit esimerkiksi kertoa hyvästä suoriutumisen arvioinnista, jonka esimiehesi on sinulle antanut. Muistathan myös avata haastattelijalle hieman palautteen kontekstia, jotta iso kuva on helpompi hahmottaa. Voit myös kertoa jostain tietystä työtilanteesta ja viimeistellä tarinan kertomalla, kuinka esimiehesi voisi kuvailla sinua kyseessä olevan tilanteen hoitamisesta. Tämä kysymys tarjoaa lisäksi mahdollisuuden korostaa jotain tiettyä piirrettä, jota rekrytoiva henkilö hakee uudessa työntekijässä, ja josta olet saanut aikaisemmin hyvää palautetta esimieheltäsi.

6. Onko sinulla kysymyksiä meille?

Tämän kysymyksen kohdalla sinulla on hyvä mahdollisuus esimerkiksi selvittää minkälaisessa tiimissä tehtävään valittu henkilö tulee työskentelemään tai minkälainen on tavallinen työpäivä kyseisessä positiossa. Mikäli koet, että haluaisit vielä hieman tarkennusta työtehtäviin liittyen, kannattaa niistäkin kysyä lisätietoa viimeistään tässä vaiheessa. Työhaastattelun tarkoituksena on kuitenkin varmistaa, että sekä työntekijä että työnantaja ovat toisilleen yhteensopivia.

Lähteet: careersidekick.com, theinterviewguys.com, indeed.com, themuse.com

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä