Announcement bar for clients

Työnantaja, tiedätkö vastuusi muutosturvatilanteissa?

Kaipaatko tukea muutostilanteisiin? Ota meihin yhteyttä!

Alkuvuosi on käynnistynyt monella toimialalla haastavilla käänteillä – moni suuri konserni ja pienempi toimija on joutunut tekemään henkilöstön määrän suhteen radikaaleja muutoksia. Henkilöstömuutokset ja työn uudelleenjärjestelyt ovat olleet monessa yrityksessä läsnä useamman vuoden ajan, mutta muutosturvapalvelun avulla haastava tilanne saadaan käännettyä mahdollisuudeksi muutostilanteeseen joutuneita yksilöitä kunnioittavasti ja esihenkilötyöskentelyä tukien. Tässä blogitekstissä käymme läpi, mitä muutosturvapalvelu tarkoittaa ja mitä siihen sisältyy.

Mikä on muutosturvapalvelu?

Muutosturvapalvelu on lakisääteinen työnantajayrityksen uudelleentyöllistämistä edistävä koulutus- ja valmennusvelvollisuus henkilöstön vähentämistilanteissa. Muutosturvapalvelu tukee irtisanotun, lomautetun tai työttömyysuhan alaisen työntekijän työllistymistä uudelleen mahdollisimman nopeasti. Muutosturvapalveluista puhutaan usein termeillä outplacemenet ja uudelleensijoittamispalvelut.

Lyhyesti sanottuna muutosturvapalvelu on työnantajayrityksen vastuullinen toimenpide haasteellisessa tilanteessa, kun henkilöstöä joudutaan vähentämään. Asiantuntevasti toteutettu muutosturvapalvelu antaa tukea ja työkaluja onnistuneeseen esihenkilötyöskentelyyn ja samalla auttaa muutostilanteessa olevia työntekijöitä löytämään uudet urapolut.

Miksi muutosturvapalvelu tulee järjestää?

Muutosturvaa koskevat lakipykälät vaativat, että työnantajayritys järjestää muutosturvapalvelun yli viisi vuotta yrityksessä työskennelleille henkilöille, kun heidät joudutaan irtisanomaan tai lomauttamaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä eli puhutaan muutosneuvotteluista. Muutosturva tulee järjestää, kun työntekijöitä on yli 30 – muutosturva koskee siis pieniä ja keskikokoisia yrityksiä, ei pelkästään suuria konserneja. Lisäksi vuoden 2023 alussa astui voimaan vahvistettu, kattavampi muutosturva yli 55-vuotiaiden uudelleentyöllistymisen tehostamiseksi ja työmarkkina-aseman parantamiseksi.

Työnantajayrityksen tulee huolehtia siitä, että muutosturva toteutetaan joko irtisanomisajan aikana tai työttömyyden alkuvaiheissa, mutta viimeistään kahden viikon kuluttua irtisanomisajan alusta. Muutosturvapalvelu toteutetaan henkilöstön koulutuksena tai valmennuksena, jotka työnantajayrityksen tulee kustantaa työntekijöille. Myös työntekijät voivat itse hankkia ja valita sopivan koulutuksen tai valmennuksen, mutta tällöinkin maksuvastuu on aina työnantajayrityksellä, ei työntekijöillä. Määrällisesti valmennuksen tulee vastata työntekijälle normaalitilanteessa maksettua yhden kuukauden palkkaa tai työnantajayrityksen keskimääräistä palkkaa – valinta määräytyy sen mukaan, kumpi palkkataso on suurempi. Jos työnantajayritys laiminlyö velvollisuutensa koulutuksen tai valmennuksen järjestämisestä, tulee työntekijöille kuitenkin maksaa koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaava summa.

Voiko muutosturvan ulkoistaa?

Henkilöstön muutostilanne on sekä yrityksen että henkilöstön kannalta erittäin haasteellista aikaa. Yksilötasolla uudelle työuralle tähtääminen voi ilman asiantuntevaa tukea ja apua tuntua mahdottomalta urakalta siinä missä työnantajayritykselle henkilöstömuutokset voivat aiheuttaa mittaviakin liiketoiminnallisia kolhuja.

Muutosturvan ulkoistaminen asiantuntevalle kumppanille on sekä yrityksen menestyksen että yksilön tulevaisuusnäkymien kannalta turvallinen ratkaisu. Adeccon muutosturvapalvelun kantavana ajatuksena on kääntää haasteellinen muutostilanne mahdollisuudeksi tukemalla palveluun osallistuvan uudelleentyöllistymistä. Adeccon muutosturvapalvelu on yrityksesi hyödynnettävissä, olipa kyse vain muutamasta henkilöstä kuin suuremman joukon henkilöstömuutoksista.

Yli 20 vuoden kokemuksemme työpaikkojen ja työntekijöiden yhdistämisestä on tuonut meille vahvan työmarkkina- ja toimialatuntemuksen sekä valtakunnalliset, eri toimialat kattavan asiakasverkoston. Autamme vuosittain tuhansia työnhakijoita työllistymään vuokratoimeksiantojen tai rekrytointiprosessien kautta, ja paikallistuntemuksemme ansiosta ymmärrämme, millaisia alueellisia työmahdollisuuksia valmennettavalle on tarjolla.

Mitä Adeccon muutosturvapalveluun sisältyy?

Kun yrityksesi valitsee Adeccon kumppanikseen muutosturvapalvelun toteuttamisessa, me huolehdimme koko projektin hallinnoimisesta – näin yrityksesi voi keskittyä turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuutta. Raportoimme säännöllisesti prosessin etenemisestä yhdessä sovitun mukaisesti. Muutosturvapalvelu on räätälöitävissä juuri sinun yrityksesi tarpeiden mukaisesti, ja palvelun hinnoittelu määräytyy sisältökokonaisuuden ja palveluun osallistuvan henkilömäärän mukaan.

Tarjoamme työnhakuun siirtyvälle yksilölle valmiuksia ja konkreettisia työkaluja uuden työminän rakentamiseksi ja uudelle työuralle lähtöön ammattitaitoisen valmennuksemme kautta, mutta ennen kaikkea tavoitteemme on auttaa muutosturvapalveluun osallistuvia yksilöitä .

Asiantunteva muutosturvatiimimme tukee yritystäsi muutostilanteissa, joten lähetä meille yhteydenottopyyntösi! Voit myös käydä lukemassa lisää Muutosturva-sivulta.

Kirjoittaja
Adecco

Muita sinua kiinnostavia blogitekstejä