Tapahtuma- ja teatteritekniikan opettaja

  • Kategoria
    Koulutus ja valmennus
  • Työpaikan tunniste
    00043280
  • Sopimus
    Vakituinen

Savonlinnassa, Saimaan saaristokaupungissa sijaitseva Ammattiopisto Samiedu tarjoaa laatupalkittua ammatillista koulutusta. Samiedun tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa tulevaisuuden osaajia sekä mahdollistaa kaikille oman osaamisen elinikäinen kehittäminen. Samiedussa opiskelee vuosittain yli 1600 eri ikäistä tutkinto-opiskelijaa ja kokonaisopiskelijamäärä kipuaa 4500 henkilöön. Lisäksi teemme laajaa hanke- ja kehittämistoimintaa yritysten ja koko seutukunnan hyväksi. Haluatko liittyä huippujoukkoon?
www.samiedu.fi

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Samiedu hakee

TAPAHTUMA- JA TEATTERITEKNIIKAN OPETTAJAA

vakituiseen virkaan 1.8.2021 alkaen.

Pitkäaikaisen opettajamme jäädessä eläkkeelle, haemme uutta opettajaa kehittämään esitys- ja teatteritekniikan koulutusta tulevaisuuden tapahtuma- ja teatterituotantojen tarpeisiin. Opettajan työnkuvaan kuuluu tapahtuma- ja teatteritekniikan opetus- ja ohjaustehtävät sekä koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen, verkossa ja muissa oppimisympäristöissä. Kiinteä osa opettajan tehtävää on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen, työelämäproduktioiden koordinointi sekä näyttöjen arviointi. Lisäksi opettajat osallistuvat aktiivisesti työelämäyhteistyön kehittämiseen, palveluliiketoimintaan sekä hanketyöhön.

Olet etsimämme henkilö, mikäli sinulla on vahvaa käytännön osaamista esimerkiksi esitys- ja näytäntötyön tuotantoprosesseista, lavastamisesta tai valo- ja äänisuunnittelusta, voit olla myös tapahtuma-alan ammattilainen. Olet systemaattinen kehittäjä ja näet tärkeänä koulutuksen jatkuvan kehittämisen asiakaslähtöisesti. Toimit kiinteässä yhteistyössä tapahtuma- ja teatterialan toimijoiden kanssa. Työssä menestymistä edellyttää kyky hallita laajoja kokonaisuuksia sekä erinomainen palveluasenne. Olet innostunut työstäsi ja sinulla on erinomaiset vuorovaikutustaidot. Olet ratkaisuhakuinen ja asiakaslähtöinen tiimipelaaja.

Opettajana toimit tiimin jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Lisäksi opettajat voivat toimia alan HOKS-ohjaajina vastaten opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja ylläpidosta. Arvostamme erityisesti aikaisempaa opettaja-/kouluttajakokemusta ja laaja-alaista työkokemusta teatteritekniikan toimintaympäristöstä tai tapahtumatuotannoista. Tarjoamme merkityksellisen työn dynaamisessa toimintaympäristössä, innostuneen työilmapiirin ja erinomaiset mahdollisuudet kehittymiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (A986/1998 13 §) mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Soveltuva korkeakoulututkinto, esimerkiksi artenomi (AMK), medianomi (AMK) tai tapahtuma-alaan suuntautunut tradenomi (AMK), pedagogiset opinnot ja vähintään kolmen vuoden työkokemus opetettavalta alalta. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös muut hakijat huomioidaan. Lisäksi valinnassa otetaan huomioon yleiset kelpoisuusvaatimukset (KVhL 303/2003 ja PL 731/1999).

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta.

Lisätiedot: Toimialajohtaja Kirsi Kautonen, p. 044 5506418 sekä tiimipäällikkö Anne Taiponen, p. 044 550 6692.

HUOM! Tehtävään haetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta. Jätä hakemuksesi viimeistään 16.5.2021 osoitteessa https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/ita-savon-koulutuskuntayhtyma/.

Adecco Group on maailman johtava henkilöstöpalvelualan yritys. Adecco Finland Oy on ollut toiminnassa vuodesta 1997. Kauttamme työskentelee päivittäin satoja ammattilaisia eri aloilla. Rekrytoimme ammattilaisia myös suoraan asiakasyrityksiimme.