GTCI-tutkimus

 

Suomi Global Talent Competitiveness Index -tutkimuksessa 10. sijalla

Kansainvälinen kauppakorkeakoulu INSEAD on julkaissut Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2015–2016 -tutkimuksen tulokset. GTCI-tutkimus tehdään vuosittain yhteistyössä Adecco Groupin ja Singaporen Human Capital Leadership Institute (HCLI) -tutkimuslaitoksen kanssa.

Tämän vuoden teemana on "Huippuosaajien houkutteleminen ja kansainvälinen liikkuvuus". Raportissa keskitytään huippuosaajien liikkuvuuden ja taloudellisen vaurauden välistä merkittävää korrelaatiota koskeviin havaintoihin. Liikkuvuuden hyödyntäminen on äärimmäisen tärkeä keino täyttää osaamisvajeita, ja iso osa innovatiivisista, yrittäjähenkisistä osaajista onkin syntynyt tai opiskellut ulkomailla. Siksi ei ole yllättävää, että tutkimuksessa sijoittuivat parhaiten maat, jotka ovat onnistuneet asemoimaan itsensä houkutteleviksi maiksi huippuosaajille.Pohjoismaat sijoittuvat tutkimuksessa korkealle. Suomen vahvuuksia ovat mm. esimiesosaaminen, koulutus ja tutkimustyö. Suomen lainsäädäntö arvioidaan luotettavuudessaan vahvuudeksi, toisaalta työllistämiseen ja verotukseen liittyvät säädökset arvioitiin osittain vaikuttavan negatiivisesti Suomen mahdollisuuksiin houkutella asiantuntijoita maahan.

Johtamisella on suuri merkitys huippuosaajien houkuttelussa: taloudellisten kannustimien ja elintason lisäksi myös johtajien ammattitaito ja osaajien kehitykseen panostaminen ovat tärkeitä tekijöitä huippuosaajien houkuttelun kannalta.

Robotit korvaavat työpaikkoja, joihin tarvitaan vaaditaan vain vähän osaamista, ja algoritmit vievät työpaikkoja tietotyöläisiltä: liikkuvuudessa tapahtuu varsinkin teknologian vaikutuksesta muutoksia, jotka kohdistuvat tietotyöläisiin, ja muutoksen seurauksena kokonaisissa toimialoissa saattaa tapahtua merkittäviä siirtymiä. Joidenkin on kenties ryhdyttävä työskentelemään kotoa käsin eri työnantajille, joidenkin on mahdollisesti hankittava uusi koulutus ja muutettava kauas työn perässä.  

Maailmassa, jolle on ominaista huippuosaajien liikkuvuus, kaupungit ja alueet nousevat ratkaisevaan asemaan huippuosaajista käytävässä kansainvälisessä kilpailussa: kaupunkien ketteryys ja brändäys näyttää olevan niiden kokoa tärkeämpää, sillä yhä useammat suurkaupungit ottavat käyttöön kekseliäitä keinoja houkutellakseen osaajia eri puolilta maailmaa.

LATAA GTCI-TUTKIMUSRAPORTTI


Lataa koko tutkimusraportti (englanniksi)
Lataa lehdistötiedote (suomeksi)
Lataa tutkimuksen infografiikat
 

Mediatiedustelut:

Virpi Ojakangas
HR and Communications Director

p. +358 50 386 9862
virpi.ojakangas@adecco.fiSeuraa keskustelua sosiaalisessa mediassa:
#GTCI